Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1
Jaargang 32 - 2014/3

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Aankondiging

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs gaat 'open access' online

Het tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) stopt geheel met de te betalen papieren versie via een abonnement bij een uitgever. TvHO biedt met financiƫle ondersteuning van het NRO in http://www.tvho.nl/ een open acces online-platform voor discussie over hoger onderwijs met zowel aandacht voor onderzoek als voor onderwijspraktijk en onderwijsbeleid. TvHO wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het hoger onderwijs en richt zich op docenten, adviseurs, beleidsmedewerkers, managers en onderzoekers in het hoger onderwijs, zowel in hbo als het wo.

Lees verder...  

Het congres als leeromgeving voor junioren en senioren in het hoger onderwijs

Heleen Wellner, Sanne Daas, & Didi Griffioen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, jrg. 39(2), 5-18

Medewerkers en studenten in het hoger onderwijs zeggen veel te leren van congresdeelname. Tot op heden echter zijn die leerervaringen nauwelijks systematisch in kaart gebracht. We weten ook weinig over verschillen daarbij tussen junior- en senior congresdeelnemers, ofwel deelnemers die eerder nog...

Meer...   Artikel downloaden

Studenten leren kritisch te denken begint bij de docent

Eva Janssen, Peter Verkoeijen, Anita Heijltjes, Tamara van Gog

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, jrg. 39(2), 23-31

Samenvatting: Studenten onderwijzen in kritisch te denken wordt nationaal en internationaal gezien als een van de centrale doelen van het hoger onderwijs. Docenten spelen een cruciale rol in het realiseren van dit doel. Desondanks is er weinig bekend over hoe zij hierin ondersteund kunnen worden....

Meer...   Artikel downloaden

Versterken van student voice in het Hoger Onderwijs

Carien Verhoeff & Laurence Guérin

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, jrg. 39(2), 33-46

Deze voorstudie verkent het begrip student voice en brengt student voice in verband met de kernopgave van het hoger beroepsonderwijs: beroepsvoorbereiding (kwalificatie en socialisatie) en vorming (bildung en emancipatie). Het theoretische onderzoek wordt gevolgd door een casestudy naar...

Meer...   Artikel downloaden

Een leergang over het leiden van onderwijsvernieuwingen

Hetty Grunefeld

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, jrg. 39(2), 47-57

Twintig jaar geleden startte aan de Universiteit Utrecht de leergang Onderwijskundig Leiderschap, een programma van een jaar bestemd voor onderwijsleiders in formele en informele rollen, om hun expertise te ontwikkelen in het leiden van onderwijsvernieuwing en om een netwerk van gelijkgestemde...

Meer...   Artikel downloaden

Praktijkgericht onderzoek als methodologisch
probleem

Jac Christis

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, jrg. 39(2), 59-74

In deze bijdrage verdedigt de auteur de stelling dat we afscheid moeten nemen van het onderscheid tussen fundamenteel en praktijkgericht onderzoek (zoals in Doorewaard, Verschuren, 2015) en dat moeten vervangen door het onderscheid tussen twee vormen van praktijkgericht onderzoek: praktijkgericht...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2021 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS