Beleid

Peer review

Alle artikelen worden onderworpen aan een double blind reviewproces. Op basis van de uitkomsten van de review besluit de redactie over de plaatsing van de artikelen.

Allereerst bepalen hoofdredacteur en secretaris aan de hand van de auteursrichtlijnen en het onderwerp of een artikel in aanmerking komt voor het reviewproces; indien nodig worden andere redactieleden geconsulteerd. De redactie laat de bijdrage vervolgens door enkele deskundigen beoordelen: één redactielid(interne beoordelaar) en één andere deskundige (externe beoordelaar). Beide beoordelaars beoordelen ‘blind’ aan de hand van een beoordelingsformulier. De beoordelaars geven een oordeel aan de redactie en een advies voor acceptatie, aanpassing of afwijzing (al dan niet met aanmoediging). De redactie neemt vervolgens een besluit. De redactie streeft naar een termijn van drie maanden voor het doorlopen van de beoordelingsprocedure. De contactpersoon, veelal de secretaris in samenwerking met de administratief medewerker, van de redactie neemt contact op over de beoordeling en de te nemen stappen. Bij aanpassing van het artikel wordt de herziene versie opnieuw bekeken door de interne beoordelaar en in voorkomende gevallen ook door de externe beoordelaar. Op grond van deze reacties beslist de redactie over definitieve plaatsing. De redactie houdt zich het recht voor om, in elke fase, artikelen te weigeren.

 

Open access

Dit tijdschrift is een open access tijdschrift, wat betekent dat alle inhoud gratis beschikbaar is voor gebruikers en instellingen. Gebruikers mogen de volledige teksten van de artikelen lezen, downloaden, kopiëren, verspreiden, afdrukken, doorzoeken of naar linken, of ze gebruiken voor enig ander rechtmatig doel, zonder voorafgaande toestemming van uitgever of auteur. Dit tijdschrift brengt geen Article Processing Charges in rekening.

TvHO sluit aan bij de lopende initiatieven en activiteiten van wetenschappelijke en hogeronderwijsorganisaties in Nederland en Vlaanderen om actuele wetenschappelijke informatie zonder beperkingen vrij toegankelijk, online beschikbaar te maken (Berlin Declaration, 2003; cOAlition S, revised plan S, 2019).Het open access beleid van het TvHO kent de volgende kenmerken:

  • Artikelen kunnen worden toegezonden aan het TvHO-redactieadres op de site
  • Nadat de redactie het artikel als te peer-reviewen heeft geaccepteerd, vindt een procedure van double blind peer review aan de hand van de richtlijnen en een bijbehorend beoordelingsformulier plaats om tot een besluit over al dan niet plaatsing te komen.
  • Aan de procedure en de plaatsing zijn geen kosten verbonden
  • Alle peer reviewed vroegere, huidige, en toekomstige artikelen van TvHO zijn online beschikbaar en vrij toegankelijk
  • De auteurs en/of hun instituten houden het copyright van hun publicaties
  • Alle publicaties worden gepubliceerd onder een 'open license', de Creative Commons Attribution license. Een auteur kan dus bepaalde voorwaarden aan het gebruik van een open access werk toevoegen. Een correcte referentie (APA6) van het artikel is bij gebruik verplicht.

 

Archivering

Dit tijdschrift maakt gebruik van archiveringsdiensten van Portico en PKP PN om artikelen permanent te bewaren.

Het is de intentie alle nummers van alle jaargangen, voorzien van metadata en een Nederlandse en Engelse samenvatting, gratis beschikbaar te maken met een pdf. De (tijdrovende) uitvoering hiervan is lopende. Een groot aantal jaargangen zijn op deze wijze al beschikbaar gemaakt. De uitvoering wordt bemoeilijkt, omdat de laatste uitgever (Garant; jaargang 33 t/m 37) de bestaande pdf’s in het TvHO-format niet ter beschikking stelt. Deze moeten wij dan zelf opnieuw maken. Een probleem is ook het vinden van de eerste vijf jaargangen (1983 t/m 1987).

 

Repositories

Auteurs mogen en worden aangemoedigd om versies van hun werk te deponeren in repositories naar keuze.

 

ORCID-ID

Auteurs worden aangemoedigd hun ORCID ID te gebruiken bij het indienen van hun manuscript.

 

Copyright en licentie

De werken in dit tijdschrift vallen onder een Creative Commons Attribution 4.0 International License. Het auteursrecht behoort toe aan de auteur. Specifieke informatie over het auteursrecht en licenties voor specifieke artikelen is te vinden op de pagina van het artikel.

 

Privacyverklaring

De privacyverklaring is hier te vinden.

 

Indexering

TVHO is geïndexeerd in Google Scholar.