Leiderschapsdimensies in onderwijsinnovaties: het doorgeven en behouden van veranderenergie

Auteurs

  • Miriam Cents-Boonstra
  • Remco Coppoolse
  • Kristin Vanlommel
  • Irene Visscher-Voerman

DOI:

https://doi.org/10.59532/tvho.v42i18942

Trefwoorden:

veranderenergie, leiderschapsdimensies, onderwijskundige leiders, grootschalige onderwijsinnovatie

Samenvatting

Het succes van onderwijsinnovaties wordt mede bepaald door het vrijkomen van veranderenergie. Onderwijskundig leiders spelen hierin een belangrijke rol en hanteren daarbij een vijftal leiderschapsdimensies. Het doel van dit onderzoek is inzicht verkrijgen in de manier waarop onderwijskundig leiders de veranderenergie binnen een grootschalige onderwijsinnovatie beïnvloeden. In een casestudie zijn 24 onderwijskundig leiders geïnterviewd. Uit de interviews is een reconstructie gemaakt van de veranderenergie binnen de verschillende fasen van de innovatie. Wat opvalt is dat onderwijskundig leiders weliswaar een mix aan dimensies hanteren om veranderenergie vrij te maken, maar dat de structuur - en in mindere mate de ontwikkelingsgerichte dimensie dominant zijn. Daarbij zien we veel uitingen van veranderenergie in de eerste fase, maar juist een terugval als gevolg van meer wrijving in het innovatieproces in de synergie- en ontwikkelfase. Opvallend is dat de verhouding in de dimensies over de fases in onderwijsinnovaties nauwelijks verandert, ondanks dat de aard van de processen tussen de fases daar wel aanleiding toe geeft. We concluderen dat - om veranderenergie vrij te maken in verschillende fases van onderwijsinnovatie - leiders hun inzet moeten verschuiven van de structurele dimensie, via de sociale dimensie naar de ontwikkelingsgerichte dimensie. Kortom, het voorkeursrepertoire van leiders sluit wel aan bij de dynamiek in de oriëntatiefase, maar een verschuiving in het repertoire naar andere dimensies lijkt nodig om ook veranderenergie vrij te maken in de synergie- en ontwikkelfase van onderwijsinnovaties. Vervolgonderzoek zal moeten aantonen of het eenzijdige repertoire het gevolg is van opvattingen over leiderschap of het ontbreken van handelingsalternatieven op de sociale dimensie.

Downloads

Gepubliceerd

2024-04-02

Nummer

Sectie

Onderzoeksartikel

Citeerhulp

Leiderschapsdimensies in onderwijsinnovaties: het doorgeven en behouden van veranderenergie. (2024). Tijdschrift Voor Hoger Onderwijs, 42. https://doi.org/10.59532/tvho.v42i18942