‘Mind the gap’: het verhelderen van paradigmatische assumpties in praktijkgericht onderzoek met het Kwadrantenmodel ‘Onderzoek’

Auteurs

  • Ann van der Auweraert
  • Theo Niessen

DOI:

https://doi.org/10.59532/tvho.v42i18915

Trefwoorden:

paradigma, assumpties, praktijkgericht onderzoek, methodologie

Samenvatting

Discussies over praktijkgericht onderzoek met twistpunten over representativiteit, het al dan niet verklarend karakter van praktijkgericht onderzoek maar ook onderwerpen als interne en externe validiteit zouden - zo blijkt in dit tijdschrift – beter te begrijpen zijn wanneer we de achterliggende paradigmatische assumpties expliciteren. Hiermee zijn we het eens. We betogen dat dit van groot belang is, omdat verschillen van meningen over bovenstaande onderwerpen op het niveau van het wereldbeeld begrepen kunnen worden. Deze wereldbeelden of paradigmatische uitgangspunten kunnen op een fundamenteel niveau onvergelijkbaar (wetenschapsfilosofische term: incommensurabel) zijn. Met deze vaststelling constateren we dat het gesprek binnen het HBO hierover ten onrechte nog slechts mondjesmaat wordt gevoerd. Het betrekken van de wetenschapsfilosofische grondbeginselen bij de hiervoor genoemde onderwerpen helpt bij de verdere professionalisering van praktijkgericht onderzoek. Met de presentatie van het Kwadrantenmodel ‘Onderzoek’ hopen we een bijdrage te leveren voor onderzoekers om deze aannames meer expliciet in de discussies te betrekken in praktijkgericht onderzoek. Daarnaast helpt het onderzoekers om methodologische keuzes te maken die congruent zijn met de eigen paradigmatische assumpties

Downloads

Gepubliceerd

2024-04-02

Nummer

Sectie

Onderzoeksartikel

Citeerhulp

‘Mind the gap’: het verhelderen van paradigmatische assumpties in praktijkgericht onderzoek met het Kwadrantenmodel ‘Onderzoek’. (2024). Tijdschrift Voor Hoger Onderwijs, 42. https://doi.org/10.59532/tvho.v42i18915