Beroepspedagogiek als maatschappelijke opdracht

Auteurs

  • Loek Nieuwenhuis HAN University of Applied Sciences
  • Wietske Kuijer-Siebelink HAN University of Applied Sciences

DOI:

https://doi.org/10.59532/tvho.v40i3-4.13554

Trefwoorden:

beroepsonderwijs, responsief curriculumontwerp, open-eind onderwijsvormen, pedagogische opdracht, Bildung

Samenvatting

Het beroepsonderwijs, zowel middelbaar als hoger, staat voor de taak om jongeren uit te rusten met beroepsvaardigheden, waarmee zij de onzekerheden van de toekomstige arbeidsmarkt te lijf kunnen. In dit artikel betogen wij, dat het klassieke lineaire model voor curriculumontwikkeling niet meer voldoet, om tenminste drie redenen: door de functionele inslag ontbreekt aandacht voor de vormende component; met de beroepenstructuur als uitvalsbasis, worden ambities en interesses van studenten uit het oog verloren; de arbeidsmarkt van (over)morgen wordt benaderd met kennis van (eer)gisteren.

Aan de hand van onder meer John Dewey en Hannah Arendt zoeken wij naar meer adequate ontwerpregels voor toekomstgericht beroepsonderwijs. Drie debatlijnen leiden tot een voorstel voor integraal herontwerp, waarin meer ruimte is voor onzekerheid en betrokken handelen van studenten en professionals. Een proeve van dit voorstel menen wij gevonden te hebben in “open-eind” onderwijsvormen, die we zien ontstaan op diverse plekken in het mbo en ho. Aan de hand van één praktijkvoorbeeld, de labs en werkplaatsen bij de han, wordt de waarde van onze ontwerpregels ingeschat in het laatste deel van deze bijdrage.

Biografieën auteurs

Loek Nieuwenhuis, HAN University of Applied Sciences

Prof. dr. Loek Nieuwenhuis is emeritus hoogleraar aan de OU, Faculteit Onderwijswetenschappen en projectleider bij de HAN, Academie Educatie

Wietske Kuijer-Siebelink, HAN University of Applied Sciences

Dr. Wietske Kuijer-Siebelink is lector bij de HAN, Academie Educatie en UHD bij de Radboud Health Academy

Downloads

Gepubliceerd

2022-12-13

Citeerhulp

Nieuwenhuis, L., & Kuijer-Siebelink, W. (2022). Beroepspedagogiek als maatschappelijke opdracht. Tijdschrift Voor Hoger Onderwijs, 40(3-4), 69–83. https://doi.org/10.59532/tvho.v40i3-4.13554

Nummer

Sectie

Onderzoeksartikel