Prediken of informatie delen: coachend naar ruimte voor bezinning in het Hoger Economisch Onderwijs

Auteurs

  • Remko van der Pluijm Hogeschool Rotterdam

DOI:

https://doi.org/10.59532/tvho.v40i3-4.13552

Trefwoorden:

subjectwording, hoger economisch onderwijs, nieuwe economische paradigma's, waarden in wetenschap, Arendt

Samenvatting

Vanwege de oproep aan het hoger economisch onderwijs om zich te verhouden tot maatschappelijke opgaven wordt er binnen het economisch hoger onderwijs gezocht naar alternatieve economische paradigma’s, welke waarde-geladen zijn. Ik betoog in dit stuk met behulp van speech act theory dat economisch onderwijs niet waardevrij gegeven kan worden. Wel erken ik met Arendt het belang voor studenten van een veilige leeromgeving, zodat studenten kunnen komen tot een eigen beeld van de positie van de economie in de samenleving. Dit heeft wel tot gevolg dat de docent de balans dient te vinden tussen zijn rol als prediker (het naar voren brengen van nieuwe sociale waarden waar de docent zelf ook niet waardevrij naar kijkt) en zijn rol als overbrenger van de nieuwste ontwikkelingen in het economisch landschap. Om dit mogelijk te maken vraagt dit van de docent zowel het overbrengen van een veelvoud van verschillende visies op de economie als het creëren van speelruimte voor bezinning, waarin hij de positie van coach inneemt.

Biografie auteur

  • Remko van der Pluijm, Hogeschool Rotterdam

    Remko van der Pluijm is werkzaam bij de Hogeschool Rotterdam Business School (HRBS) en bij het Kenniscentrum Business Innovation, Hogeschool Rotterdam

Downloads

Gepubliceerd

2022-12-13

Nummer

Sectie

Onderzoeksartikel

Citeerhulp

Prediken of informatie delen: coachend naar ruimte voor bezinning in het Hoger Economisch Onderwijs. (2022). Tijdschrift Voor Hoger Onderwijs, 40(3-4), 36-51. https://doi.org/10.59532/tvho.v40i3-4.13552