Bewustwording creëren rond onderwijsinnovatie met ICT op integraal niveau

Auteurs

  • Marlies ter Beek Rijksuniversiteit Groningen
  • Dorien Hopster-den Otter Universiteit Twente
  • Kim Schildkamp Universiteit Twente

Trefwoorden:

Hoger onderwijs, onderwijsinnovatie, samenwerking, beleid, digitalisering

Samenvatting

Sinds de plotselinge transitie naar online onderwijs als gevolg van de covid-19-maatregelen is de inzet van ICT onmisbaar geworden binnen het hoger onderwijs. Investeren in onderwijsinnovatie met ICT kan bijdragen aan de kwaliteit en toegankelijkheid van het hoger onderwijs en kan de aansluiting tot de arbeidsmarkt verbeteren. Onderwijsinnovatie met ICT vraagt echter veel van en afstemming tussen alle lagen van een organisatie. Dit betekent dat er een integrale aanpak gehanteerd moet worden, van de visiedocumenten tot de ICT-infrastructuur en support. Deze studie beschrijft de ontwikkeling, validering en evaluatie van de integrale ICT-bewegingssensor, een instrument om de bewustwording over onderwijsinnovatie met ICT te stimuleren binnen hoger onderwijsinstellingen. De bewegingssensor biedt bestuurders, managers, ICT’ers, studenten en docenten een handreiking om integraal in gesprek te gaan over inhoudelijke thema’s als visie en beleid, leiderschap, docentprofessionalisering en de ICT-infrastructuur binnen de onderwijsinstelling. Na de inhoudelijke validatie door tien experts is het instrument ingezet en geëvalueerd in vier hoger onderwijsinstellingen. De resultaten van deze studie bieden inzicht in de manier waarop bewustwording op het gebied van onderwijsinnovatie met ICT vergroot kan worden. Daarnaast laat het zien hoe het instrument verder ontwikkeld moet worden en worden implicaties voor toekomstig onderzoek beschreven.

Biografieën auteurs

Marlies ter Beek, Rijksuniversiteit Groningen

Dr. M. ter Beek (m.ter.beek@rug.nl) is werkzaam als onderwijsadviseur bij de afdeling Educational Support & Innovation aan de Rijksuniversiteit Groningen. Van 2020 tot 2022 was zij onderzoeker bij de zone Docentprofessionalisering van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT.

Dorien Hopster-den Otter, Universiteit Twente

Dr. D. Hopster-den Otter (d.denotter@utwente.nl) is werkzaam als onderzoeker bij de zone Docentprofessionalisering van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT.

Kim Schildkamp, Universiteit Twente

Prof. Dr. K. Schildkamp (k.schildkamp@utwente.nl) is werkzaam als hoogleraar op de Universiteit Twente. Haar werk is gericht op (professionele ontwikkeling in) datagebruik en formatief toetsen. Daarnaast is ze aanvoerder van de Zone Docentprofessionalisering van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT.

Downloads

Gepubliceerd

2022-08-22

Citeerhulp

ter Beek, M., Hopster-den Otter, D., & Schildkamp, K. (2022). Bewustwording creëren rond onderwijsinnovatie met ICT op integraal niveau. Tijdschrift Voor Hoger Onderwijs, 40(2), 79–102. Geraadpleegd van https://tvho.nl/article/view/13549

Nummer

Sectie

Onderzoeksartikel