Succes niet-westerse student start bij familie, alliantie en sociale veiligheid!

Auteurs

  • Youssef Azghari Avans Hogeschool
  • Janine Janssen Avans Hogeschool
  • Christa Nieuwboer Avans Hogeschool

DOI:

https://doi.org/10.59532/tvho.v40i2.13546

Trefwoorden:

studentsucces, participatie, niet-westerse student, mbo, hbo

Samenvatting

Studentsucces hangt samen met studiesucces en participatie. Studentsucces behelst zowel het succesvol studeren (hoe goed doet de student het op school qua doorlopen van de studie?) als participeren (hoe goed ontwikkelt de student in maatschappelijk opzicht zich persoonlijk en professioneel?). In het hoger onderwijs ligt dit studentsucces onder studenten met een niet-westerse migratieachtergrond lager dan onder studenten zonder migratieachtergrond. Welke factoren bepalend zijn, en hoe studentsucces bevorderd kan worden, waren de twee onderzoeksvragen in dit kwalitatieve, exploratieve actieonderzoek. Op basis van de percepties van 248 respondenten tussen 17 en 29 jaar, twee interviews met professionals, en feedback en check op de uitkomsten door 15 leden van de klankbordgroep, die de betrokkenen vertegenwoordigen, blijken drie factoren doorslaggevend te zijn voor de student met een niet-westerse migratieachtergrond: familie, persoonlijke alliantie en sociale veiligheid op school. In dit artikel worden de factoren beschreven waar de respondenten, die bestaan uit studenten op het mbo-4 en hbo met of zonder migratieachtergrond, tijdens hun studie blij van worden of waar ze van ‘balen’. Ook worden de resultaten van deze groepen met elkaar vergeleken. Tot slot volgen de acties op het gebied van ‘delen, ontmoeten en verbinden’ als antwoord op hoe hun studentsucces gestimuleerd kan worden.

Biografieën auteurs

Youssef Azghari, Avans Hogeschool

Dr. Youssef Azghari (y.azghari@avans.nl) is als docent-onderzoeker verbonden aan de kenniskringen
van de lectoraten Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties en Jeugd, Gezin en Samenleving aan
Avans Hogeschool.

Janine Janssen, Avans Hogeschool

Prof. dr. Janine Janssen is als lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties verbonden aan Avans
Hogeschool en de Politieacademie, als hoofd onderzoek aan het Landelijk Expertise Centrum Eer
Gerelateerd Geweld aan de nationale politie en als bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie aan de
Open Universiteit.

Christa Nieuwboer, Avans Hogeschool

Dr. Christa Nieuwboer is lector Jeugd, Gezin & Samenleving aan Avans Hogeschool. Daarnaast is
zij als senior-adviseur verbonden aan Actie Leer Netwerk en aan Themis-Participatie.

Downloads

Gepubliceerd

2022-08-22

Citeerhulp

Azghari, Y., Janssen, J., & Nieuwboer, C. (2022). Succes niet-westerse student start bij familie, alliantie en sociale veiligheid!. Tijdschrift Voor Hoger Onderwijs, 40(2), 23–40. https://doi.org/10.59532/tvho.v40i2.13546

Nummer

Sectie

Onderzoeksartikel