Meer aandacht nodig voor CSCL-Readiness

sociaal gedrag en intrinsieke motivatie bij online groepswerk

Auteurs

  • Peter Dejonckheere Vives Hogeschool
  • Hermien Deconinck Vives Hogeschool
  • Lisa Caenen Vives Hogeschool
  • Gaëlle Schelstraete Vives Hogeschool

DOI:

https://doi.org/10.59532/tvho.v40i1.13398

Trefwoorden:

CSCL, online groepswerk, sociaal gedrag, CSCL-Readiness

Samenvatting

Als gevolg van onder andere de coronacrisis maken lesgevers binnen en buiten het hoger onderwijs steeds meer gebruik van online groepswerk, de zogenaamde break-out-rooms. Deze vorm van samenwerkend leren (computer supported collaborative learning of CSCL) biedt lerenden een verregaande vorm van autonomie of zelfsturing. Een voorwaarde is dan dat lerenden een voldoende mate van CSCL-Readiness moeten vertonen (Xiong & Ton, 2015). CSCL-Readiness zegt immers iets over de mate waarin een lerende bereid is zich te engageren voor (online) groepswerk, in staat is om zich aan te passen aan de gebruikte technologie en bereid is om goede sociale interacties na te streven. Resultaten bij 64 studenten uit het eerste en het tweede jaar van de opleidingen educatieve bachelor lager- en kleuteronderwijs, demonstreren dat CSCL-Readiness (op voorhand gemeten), de kwaliteit van de sociale interacties tijdens online groepswerk kan voorspellen. Ook worden verbanden gezien tussen aspecten van intrinsieke motivatie en CSCL-Readiness enerzijds en de kwaliteit van de sociale interacties tijdens groepswerk anderzijds. De resultaten van de huidige studie wijzen op het belang van een voldoende bereidheid en motivatie ten aanzien van CSCL en op het voldoende ondersteunen van sociale interacties tijdens (online) groepswerk om het volle potentieel van CSCL te kunnen benutten.

Downloads

Gepubliceerd

2022-05-30

Citeerhulp

Dejonckheere, P., Deconinck, H., Caenen, L., & Schelstraete, G. (2022). Meer aandacht nodig voor CSCL-Readiness: sociaal gedrag en intrinsieke motivatie bij online groepswerk. Tijdschrift Voor Hoger Onderwijs, 40(1), 19–38. https://doi.org/10.59532/tvho.v40i1.13398

Nummer

Sectie

Onderzoeksartikel