Onvolprezen praktijkgericht onderzoek in het hoger onderwijs

Auteurs

  • Pieter J. M. Verschuren Universiteiten van Nijmegen en Wageningen

DOI:

https://doi.org/10.59532/tvho.v39i3-4.13392

Trefwoorden:

Interventiecyclus, ontwerpcyclus, idiografisch versus nomothetisch onderzoek, praktijkgericht onderzoek, leren onderzoeken

Samenvatting

Over het fenomeen onderzoek bestaan anno 2021 veel misvattingen, onduidelijkheden en verwarring. Zo ook in een recent in dit tijdschrift verschenen artikel van Christis. De problemen gelden vooral het relatief nieuwe praktijkgericht onderzoek. In deze bijdrage worden de twee hoofdvormen van dit type onderzoek geschetst, te weten interventie- en ontwerpgericht onderzoek. Het eerste betreft de oplossing van bestaande problemen, en het tweede het creëren van iets nieuws, met innovatie als tussenvorm. Daarbij worden verschillende misvattingen, zoals die in het genoemde artikel, blootgelegd en rechtgezet. Ik sluit af met een advies voor het hoger onderwijs om studenten beter te kunnen leren onderzoeken.

Gepubliceerd

2021-09-21

Nummer

Sectie

Opiniërend artikel

Citeerhulp

Onvolprezen praktijkgericht onderzoek in het hoger onderwijs. (2021). Tijdschrift Voor Hoger Onderwijs, 39(3-4), 61-76. https://doi.org/10.59532/tvho.v39i3-4.13392