Motiverend lesgeven in het Hoger Onderwijs

Auteurs

  • Martijn Leenknecht Hogeschool Zeeland
  • Lisette Wijnia Open Universiteit
  • Remy Rikers Universiteit Utrecht
  • Sofie Loyens Universiteit Utrecht

DOI:

https://doi.org/10.59532/tvho.v39i3-4.13388

Trefwoorden:

Motivatie, Lesgeven, Hoger onderwijs, Formatief toetsen

Samenvatting

In het Hoger Onderwijs verwachten we van studenten dat ze hun eigen leerproces kunnen aansturen en vanuit zichzelf gemotiveerd zijn om te studeren. Met andere woorden, we verwachten autonome motivatie van studenten. Zowel in theorie als praktijk blijft het een belangrijk vraagstuk hoe deze autonome motivatie kan worden gestimuleerd. Met een serie van vijf onderzoeken wilden we een bijdrage leveren aan [1] de toepassing van motivatieprincipes in het hoger onderwijs en [2] de theorievorming, specifiek in de context van het hoger onderwijs. We hebben steeds motiverend lesgeven onderzocht vanuit het perspectief van de student met behulp van vragenlijsten in beschrijvend en scenario-onderzoek. Resultaten onderstreepten het belang van motiverend lesgeven voor motivatie en prestatie van studenten in het hoger onderwijs. Vanuit het perspectief van de student kunnen drie motiverende docentbenaderingen worden onderscheiden: autonomie ondersteuning, structuur, en betrokkenheid. We vonden dat percepties van studenten over een docent worden opgebouwd uit de ervaren toepassing van deze benaderingen (docentgedrag), de aard van de docentbenadering in algemene zin (ondersteunend of ondermijnend) en de context van de opleiding en het instituut (denk aan het docententeam en staf). Hieruit kunnen we concluderen dat consequent toepassen belangrijker is, dan in iedere situatie alle benaderingen toe te passen.

Downloads

Gepubliceerd

2021-12-30

Citeerhulp

Leenknecht, M., Wijnia, L., Rikers, R., & Loyens, S. (2021). Motiverend lesgeven in het Hoger Onderwijs. Tijdschrift Voor Hoger Onderwijs, 39(3-4), 5–22. https://doi.org/10.59532/tvho.v39i3-4.13388

Nummer

Sectie

Onderzoeksartikel