Versterken van student voice in het Hoger Onderwijs

Auteurs

  • Carien Verhoeff Haagse Hogeschool
  • Laurence Guérin Haagse Hogeschool

DOI:

https://doi.org/10.59532/tvho.v39i2.13384

Trefwoorden:

student voice, studentparticipatie, (wereld)burgerschap, democratisering van onderwijs

Samenvatting

Deze voorstudie verkent het begrip student voice en brengt student voice in verband met de kernopgave van het hoger beroepsonderwijs: beroepsvoorbereiding (kwalificatie en socialisatie) en vorming (bildung en emancipatie). Het theoretische onderzoek wordt gevolgd door een casestudy naar studentparticipatie op De Haagse Hogeschool: hoe manifesteert student voice zich en wat zijn belemmerende en bevorderende factoren? Met (half-)open interviews onder studenten van verschillende faculteiten en een enquête onder alle studenten in de medezeggenschap is inzicht verkregen in de soorten en mate van participatie en de mogelijkheden tot versterking. De conclusie uit de theoretische verkenning is dat drie vormen van participatie, being heard, collaboration en leadership, gezamenlijk bijdragen aan de ontwikkeling van een leer- en werkomgeving waarin op basis van openheid, respect, gelijkwaardigheid en wederkerigheid gezamenlijk verantwoordelijkheid wordt genomen voor de ontwikkeling van de onderdelen van de leergemeenschap en van de hogeschool als geheel. Uit het empirisch deel kunnen we voorlopig concluderen dat voor De Haagse Hogeschool winst valt te boeken door studenten op klas-, curriculum- en organisatieniveau serieuzer te betrekken in de besluitvorming. Vervolgonderzoek moet dit bevestigen.

Downloads

Gepubliceerd

2021-06-21

Citeerhulp

Verhoeff, C., & Guérin, L. (2021). Versterken van student voice in het Hoger Onderwijs. Tijdschrift Voor Hoger Onderwijs, 39(2), 33–46. https://doi.org/10.59532/tvho.v39i2.13384

Nummer

Sectie

Onderzoeksartikel