Bepaalt taal wie het haalt? De samenhang tussen een academische taalvaardigheidscreening en het behalen van een bachelordiploma aan de universiteit

Auteurs

  • Jordi Heeren Katholieke Universiteit Leuven
  • Dirk Speelman Katholieke Universiteit Leuven
  • Lieve De Wachter Katholieke Universiteit Leuven

DOI:

https://doi.org/10.59532/tvho.v39i1.13379

Trefwoorden:

Taalvaardigheidscreening, academische taalvaardigheid, studiesucces, predictieve validiteit, eerstejaarsstudenten universiteit

Samenvatting

Instellingen uit het hoger onderwijs zetten vaak taalvaardigheidscreenings in aan de start van het eerste jaar om risicostudenten op te sporen en te remediëren. Studies naar de voorspellende waarde van dergelijke instrumenten bekijken dan de studieresultaten in het eerste jaar. Taalvaardigheid blijkt een relatief kleine, maar significante voorspeller te zijn die een risicogroep kan selecteren. Deze studie gaat na of die relatie ook op langere termijn geldig blijft door te kijken naar de tijd waarin een student zijn bachelordiploma al dan niet behaalt. De resultaten tonen dat er een kleine, maar significante correlatie is met studieduur en dat studenten die vertraging oplopen of hun diploma niet behalen significant lager scoren dan studenten die in de vooropgestelde drie jaar tijd hun bachelordiploma behalen. Van de studenten die onder de cesuur scoren behaalt de helft geen bachelordiploma en een vierde loopt vertraging op. Een multinomiale regressieanalyse toont dat taal ook in combinatie met andere predictoren een kleine maar significante bijdrage levert. Het weglaten van de screeningscores uit het model blijkt vooral een effect te hebben op het risico van studenten die niet uit het algemeen secundair onderwijs komen.

Downloads

Gepubliceerd

2021-02-21

Nummer

Sectie

Onderzoeksartikel

Citeerhulp

Bepaalt taal wie het haalt? De samenhang tussen een academische taalvaardigheidscreening en het behalen van een bachelordiploma aan de universiteit. (2021). Tijdschrift Voor Hoger Onderwijs, 39(1), 39-54. https://doi.org/10.59532/tvho.v39i1.13379