Een systematische literatuurreview van onderzoek naar interventies gericht op de retentie van vrouwen in de STEM-velden in hoger onderwijs en arbeidsmarkt

Auteurs

  • Symen van der Zee Hogeschool Saxion
  • Monique Rouweler Hogeschool Saxion
  • Anneke Harmsen Hogeschool Saxion
  • Sandra van Aalderen Hogeschool Saxion

DOI:

https://doi.org/10.59532/tvho.v39i1.13378

Trefwoorden:

gender, ondervertegenwoordiging, STEM, retentie, interventies

Samenvatting

Hoewel het aantal vrouwen dat werkzaam is in de STEM-velden (Science, Technologie, Engineering, Mathematics) de afgelopen decennia gestegen is, zijn vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd in deze velden. Een belangwekkend punt van zorg is dat vrouwen die kiezen voor een carrière in de STEM-velden eerder en vaker deze velden verlaten dan mannen en dan vrouwen in andere beroepen. Om de uitstroom uit STEM-studies en beroepen te reduceren, zijn verschillende interventies ontwikkeld. In deze studie wordt het onderzoek naar de impact van deze interventies systematisch gereviewd. Na uitvoerige searches zijn in totaal 179 studies gevonden, waarvan er 30 na toepassing van inclusiecriteria zijn overgebleven. De studies zijn geclassificeerd in negen interventiecategorieën: mentoring, rolmodellen, gender-bias training, waardenaffirmatietaak, curriculum innovatie, gezinsvriendelijk beleid, werving van personeel, meerdere interventies en anders. De vergelijking en integratie van de onderzoeksbevindingen laat zien dat over het algemeen positieve effecten worden gerapporteerd voor de verschillende interventies. De studies bieden waardevolle inzichten voor het ontwerpen en implementeren van interventies voor het behouden van vrouwen in de STEM-velden.

Downloads

Gepubliceerd

2021-02-21

Citeerhulp

van der Zee, S., Rouweler, M., Harmsen, A., & van Aalderen, S. (2021). Een systematische literatuurreview van onderzoek naar interventies gericht op de retentie van vrouwen in de STEM-velden in hoger onderwijs en arbeidsmarkt. Tijdschrift Voor Hoger Onderwijs, 39(1), 19–38. https://doi.org/10.59532/tvho.v39i1.13378

Nummer

Sectie

Onderzoeksartikel