Een vliegende start in het Hoger Onderwijs

Auteurs

  • Sanne G. A. van Herpen Erasmus Universiteit Rotterdam

Trefwoorden:

Transitie VO-HO, Studiesucces, Studie-inzet, Geloof in Eigen Kunnen, Interactie

Samenvatting

Gezien de relatief hoge uitval in het eerste studiejaar, heeft Sanne van Herpen in haar proefschrift ‘A Head Start into Higher Education’ (2019) bestudeerd hoe studenten de overgang naar het hoger onderwijs (HO) ervaren en welk type ondersteuning effectief kan zijn. Participanten in alle studies waren studenten met een afgeronde voorbereidend wetenschappelijk onderwijs vooropleiding die direct doorstroomden in een bachelor-programma aan een Nederlandse HO-instelling. Uit een kwantitatieve studie blijkt dat studenten verschillende redenen hebben om naar de universiteit te gaan (bijvoorbeeld loopbaanperspectief of voor persoonlijke ontwikkeling), maar dat deze geen invloed lijken hebben op hun eerstejaars studiesucces. Uit een kwalitatieve longitudinale studie blijkt dat eerstejaarsstudenten konden worden getypeerd als actieve leerders, passieve leerders, passieve laagpresteerders en onzeker worstelde leerders gebaseerd op hun gerapporteerde studie-inzet, geloof in eigen kunnen en behaalde prestaties voor en na de poort. Tenslotte blijkt uit een quasi-experimentele studie dat studenten die deelnamen aan een 'pre-academic programme'-interventie kwalitatief betere student-docent interactie en student-peer interactie rapporteerden, hogere cijfers op het eerste tentamen behaalden en een hoger gemiddeld eindcijfer in jaar 1 behaalden dan studenten die niet aan de interventie deelnamen. Bovenstaande bevindingen zijn relevant voor het ontwikkelen van effectieve transitieprogramma's en voor het stimuleren van studiesucces in het HO.

Downloads

Gepubliceerd

2020-09-01

Citeerhulp

van Herpen, S. G. A. . (2020). Een vliegende start in het Hoger Onderwijs. Tijdschrift Voor Hoger Onderwijs, 38(2), 5–19. Geraadpleegd van https://tvho.nl/article/view/13340

Nummer

Sectie

Reflectie op proefschrift