Mag ons hoger beroepsonderwijs wat meer flexibel?

Auteurs

  • Erik Bolhuis Hogeschool Windesheim
  • Greet van der Kaap Hogeschool Windesheim
  • Evelien Petter-Mikx Hogeschool Windesheim
  • Pieter Jansen Hogeschool Windesheim
  • Mark te Wierik Hogeschool Windesheim
  • Suzanne de Graaf Hogeschool Windesheim

DOI:

https://doi.org/10.59532/tvho.v38i1.13308

Trefwoorden:

Flexibiliteit, Studentgecentreerd, Differentiatie, Leerroute, Curriculumontwikkeling, Hoger beroepsonderwijs

Samenvatting

Meer flexibiliteit binnen een leerroute is een actueel thema in het Nederlandse hoger onderwijs, ook op hogeschool Windesheim. Echter, wil de student wel meer flexibiliteit in zijn leerroute? En wanneer de student dit wil, zijn de behoeften voor flexibilisering van studenten te clusteren? Om deze vragen te onderzoeken is in december 2018 een digitale vragenlijst uitgezet onder de Windesheim-studenten (N = 22.634). Deze vragenlijst bevat 23 stellingen die zijn samengesteld op basis van verkennende literatuurstudie. Via deze stellingen hebben studenten aangegeven hoe zij de flexibiliteit in hun huidige opleiding ervaren en welke wensen ze hebben. Uit de resultaten (n = 5.125) blijkt dat Windesheimstudenten behoefte hebben aan meer flexibiliteit, niet alleen als het gaat over wanneer en waar, maar ook wat en hoe gestudeerd kan worden. Echter, deze behoefte is niet voor alle studenten even groot: clustering van de resultaten brengt vier groepen studenten met overeenkomstige wensen voor flexibilisering naar voren. Deze vier groepen laten qua algemene organisatorische, programmatische en persoonlijke achtergrondkenmerken zoals vooropleiding en geslacht weinig relevante verschillen zien. De vier gevonden clusters komen bijvoorbeeld voor in alle studiejaren, -vormen, opleidingstypen en bij alle vooropleidingen. De behoefte aan flexibilisering lijkt dan ook deels een gevolg van andere dan in ons onderzoek meegenomen (persoons-)kenmerken. De onderzoeksresultaten laten zien dat het Windesheimbreed aanbieden van flexibel onderwijs, naast organisatorische en programmatische souplesse, ook didactische-en pedagogische souplesse vraagt.

Downloads

Gepubliceerd

2020-09-01

Citeerhulp

Bolhuis, E., van der Kaap, G., Petter-Mikx, E., Jansen, P., te Wierik, M., & de Graaf, S. (2020). Mag ons hoger beroepsonderwijs wat meer flexibel?. Tijdschrift Voor Hoger Onderwijs, 38(1), 41–60. https://doi.org/10.59532/tvho.v38i1.13308

Nummer

Sectie

Onderzoeksartikel