Evalueren van het niveau van studenten van HBOopleidingen met de Educaonal Level Evaluator (ELE)

Auteurs

  • Trudy Rexwinkel Edulevel Eindhoven
  • Peter Verhoeven Edulevel Eindhoven
  • Albert Pilot Universiteit Utrecht

DOI:

https://doi.org/10.59532/tvho.v38i1.13306

Trefwoorden:

opleidingsniveau, validiteit, betrouwbaarheid, kwantitatieve benadering, kwalitatieve benadering

Samenvatting

Het meten en evalueren van het niveau van een hbo-opleiding op valide en betrouwbare wijze is een lastig probleem waarvoor nog geen adequate oplossing is gevonden. Wel zijn er verschillende initiatieven genomen en instrumenten ontwikkeld. Deze bleken echter ‘bureaucratisch’ en/of ‘ambigu’ wat de betrouwbaarheid van de meting in de weg staat. Er zijn instrumenten nodig waarmee valide en betrouwbaar wordt gemeten ‘wat studenten leren, en op welk niveau’. De onderzoeksvraag is: welk instrumentarium kan worden ontworpen waarmee het niveau van afgestudeerden van hbo-opleidingen valide en betrouwbaar is te evalueren en (nationaal en internationaal) is te vergelijken? Om aan deze vraag tegemoet te komen is met behulp van de Design Research Methodology (DRM) het conceptuele ontwerp van de Educational Level Evaluator (ELE) tot stand gekomen en zijn daarmee empirische studies uitgevoerd. Er zijn twee varianten van de ELE ontwikkeld: een kwantitatieve en een kwalitatieve benadering. Beide benaderingen laten zien dat zij voldoen aan de criteria van representativiteit, validiteit en betrouwbaarheid.

Downloads

Gepubliceerd

2020-09-01

Citeerhulp

Rexwinkel, T., Verhoeven, P., & Pilot, A. (2020). Evalueren van het niveau van studenten van HBOopleidingen met de Educaonal Level Evaluator (ELE). Tijdschrift Voor Hoger Onderwijs, 38(1), 21–39. https://doi.org/10.59532/tvho.v38i1.13306

Nummer

Sectie

Onderzoeksartikel