Creatief klimaat: oordelen, verbeterwensen en samenhang met creatieve prestaties

Auteurs

  • Cedric Stalpers Universiteit voor Humanistiek / Universiteit van Tilburg
  • Mia Stokmans Universiteit voor Humanistiek / Universiteit van Tilburg

DOI:

https://doi.org/10.59532/tvho.v38i1.13305

Trefwoorden:

creatief klimaat, creatieve prestaties, techniekonderwijs

Samenvatting

De onderzoeksvragen die centraal staan in dit artikel zijn: welk oordeel hebben techniekstudenten over het creatief klimaat van hun opleiding, in welke mate hangt dit beoordeelde klimaat samen met hun gerapporteerde creatieve prestaties en welke suggesties doen zij ter verbetering van dit klimaat? Is er sprake van een interactie-effect tussen creativiteit als kenmerk van de student en als kenmerk van het onderwijsklimaat? Na het definiëren van creativiteit en creatief klimaat is een censussteekproef uitgezet onder hbo-techniekstudenten. 1075 van hen vulden een online vragenlijst in, waaruit bleek dat het mogelijk was creatief klimaat en zelf gerapporteerde creatieve prestaties op een betrouwbare manier te meten. Creativiteit als kenmerk van studenten hun persoonlijkheid en het onderwijsklimaat bleken beide een positief en betekenisvol effect op creatieve prestaties te hebben, maar een interactie tussen beide variabelen bleef uit. Na een verklaring voor deze uitkomsten volgen aanbevelingen voor vervolgonderzoek.

Downloads

Gepubliceerd

2020-09-01

Nummer

Sectie

Onderzoeksartikel

Citeerhulp

Creatief klimaat: oordelen, verbeterwensen en samenhang met creatieve prestaties. (2020). Tijdschrift Voor Hoger Onderwijs, 38(1), 5-19. https://doi.org/10.59532/tvho.v38i1.13305