Lessen uit het Eurydice-rapport: een Vlaamse reflectie over kansengelijkheid en inclusie in het hoger onderwijs

Auteurs

  • Elke Emmers
  • Ruth Stevens
  • Sarah Doumen
  • Lindsay Everaert
  • Iris Decabooter
  • Ilse Engelen
  • Dorien Jansen
  • Reinhilde Pulinx

DOI:

https://doi.org/10.59532/tvho.v41i4.18319

Trefwoorden:

inclusief onderwijs, kansengelijkheid, overgangsprioriteiten, narratieve analyse, Eurydice

Samenvatting

In maart 2022 werd het Eurydice-rapport ‘Towards equity and inclusion in higher education in Europe’ gepubliceerd. Dit rapport analyseert de huidige afstemming van de Europese hoger onderwijs (HO) systemen op basis van tien beginselen en richtlijnen die verwijzen naar kansengelijkheid en inclusie zoals overeengekomen door alle European Higher Education Area (EHEA) landen en regio’s. Deze beginselen en richtlijnen vormen een blauwdruk om de sociale dimensie in het HO te verbeteren. Vlaanderen scoort hier slechts matig: veel landen gaan ons voor terwijl Vlaanderen net state of the art onderwijs wil nastreven. Aangezien het Eurydice-rapport top-down Europees beleid beschrijft, is voor een goed begrip grondige reflectie vanuit de regionale context noodzakelijk. Dit artikel geeft een heldere, narratieve samenvatting van het Eurydice-rapport met een duidelijke vertaling naar de context van HO in Vlaanderen op basis van wetenschappelijke inzichten. Er wordt kritisch gereflecteerd over (1) de tien Eurydice richtlijnen, (2) de huidige positionering van Vlaanderen, en (3) de weg die het HO in Vlaanderen nog te gaan heeft op het vlak van gelijkheid en inclusie. Het artikel geeft ook aan waar HO-instellingen en de daarbij horende brede groep van stakeholders, zoals lokale overheden, ruimtelijke ontwerpers en ondersteuningsdiensten, zich op zouden moeten richten. Conclusie: het Eurydice-rapport benadrukt het potentieel voor Vlaanderen om kansengelijkheid en inclusie in het HO te bevorderen. Dit kan worden bereikt door belang te hechten aan een gedeelde taal met duidelijke definities, verantwoordingsmechanismen op te zetten op verschillende niveaus, en een alomvattende aanpak te hanteren om gelijke onderwijskansen te garanderen. Er wordt gesuggereerd dat de regio afstapt van een beleid te eng gericht naar specifieke groepen.

Downloads

Gepubliceerd

2023-12-27

Citeerhulp

Emmers, E. ., Stevens, R. ., Doumen, S. ., Everaert, L. ., Decabooter, I. ., Engelen, I. ., Jansen, D. ., & Pulinx , R. . (2023). Lessen uit het Eurydice-rapport: een Vlaamse reflectie over kansengelijkheid en inclusie in het hoger onderwijs. Tijdschrift Voor Hoger Onderwijs, 41(4). https://doi.org/10.59532/tvho.v41i4.18319

Nummer

Sectie

Onderzoeksartikel