Strategische motieven voor interorganisationele samenwerking binnen learning communities

Auteurs

  • Peter Bos
  • Anje Ros
  • Miranda Snoeren
  • Marian Thunnissen

DOI:

https://doi.org/10.59532/tvho.v41i2.15695

Samenvatting

De afgelopen jaren investeren hogescholen sterk in learning communities: interorganisationele samenwerkingsverbanden waarin studenten, docenten en praktijkpartners samen leren, werken en onderzoeken. Waarom opleidingen en praktijkpartners willen participeren in learning communities is nog nauwelijks onderzocht. Daarom staat in dit artikel de vraag centraal wat strategische motieven voor opleidingen en praktijkpartners zijn om interorganisationeel samen te werken binnen learning communities en in hoeverre deze motieven verschillen tussen en binnen sectoren. Op basis van een uitgebreide literatuurverkenning en semi-gestructureerde interviews met partners binnen vijf learning communities uit verschillende sectoren blijkt dat legitimerende, ontwikkelingsgerichte, kapitaal gerelateerde en maatschappelijke motieven een rol kunnen spelen. Twee motieven worden door vrijwel alle samenwerkende actoren binnen learning communities genoemd: de ontwikkeling van studenten en het vinden van innovatieve oplossingen voor vraagstukken uit de praktijk. De ontwikkeling van docenten wordt nauwelijks genoemd als expliciet motief. Er zijn een aantal verschillen tussen publiek-publiek gesitueerde en in publiek-privaat gesitueerde learning communities. Dit onderzoek reikt een denkkader aan dat in toekomstig onderzoek en in de praktijk gebruikt kan worden om motieven voor interorganisationele samenwerking in learning communities te duiden.

Downloads

Gepubliceerd

2023-07-17

Citeerhulp

Bos, P., Ros, A., Snoeren, M., & Thunnissen, M. (2023). Strategische motieven voor interorganisationele samenwerking binnen learning communities. Tijdschrift Voor Hoger Onderwijs, 41(2). https://doi.org/10.59532/tvho.v41i2.15695

Nummer

Sectie

Onderzoeksartikel