Hoe kan waardecreatie in leernetwerken zichtbaar gemaakt worden? -

Een kwalitatieve studie bij twee leernetwerken in het Hoger Onderwijs en in de Gezondheidszorg

Auteurs

  • Tim Hoppen
  • Max Aangenendt
  • Chris Wallner

DOI:

https://doi.org/10.59532/tvho.v41i2.15694

Samenvatting

Deze studie is gericht op het kunnen identificeren van waarde en het verhelderen van de totstandkoming daarvan in (leer)netwerken. Het onderzoek is uitgevoerd onder deelnemers (N = 18) aan twee netwerken, één van docenten in het hoger onderwijs en één waarin zowel hbo-docenten als professionals uit de gezondheidszorg participeren. Met een kwalitatieve onderzoeksaanpak zijn 49 waardecreatieverhalen van deelnemers geïdentificeerd, voortbouwend op de conceptualisering van waardecreatie van Wenger et al. (2011). Hieruit blijkt dat er verschillende waarden tot stand gekomen zijn in de onderzochte leernetwerken. Er kunnen verschillende proceselementen worden onderscheiden: de actor, de locatie en de activiteit. De onderzoeksaanpak legde verschillende waardewerkwoorden bloot die deelnemers gebruiken om de processen te beschrijven waarlangs waarde tot stand is gekomen. De bevindingen van de studie worden geplaatst tegen de achtergrond van het kunnen verhelderen en sturen op waardecreatie in dergelijke netwerken en het faciliteren daarvan.

Downloads

Gepubliceerd

2023-07-17

Citeerhulp

Hoppen, T. ., Aangenendt, M. ., & Wallner, C. (2023). Hoe kan waardecreatie in leernetwerken zichtbaar gemaakt worden? - : Een kwalitatieve studie bij twee leernetwerken in het Hoger Onderwijs en in de Gezondheidszorg. Tijdschrift Voor Hoger Onderwijs, 41(2). https://doi.org/10.59532/tvho.v41i2.15694

Nummer

Sectie

Onderzoeksartikel