Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1
Jaargang 32 - 2014/3

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

KansenKaart: interactieve website ter bestrijding van onderwijsachterstanden

Henk Ritzen

Hebben kinderen uit verschillende wijken in Nederland dezelfde kansen om succesvol te zijn in het basis- en middelbaar onderwijs? Deze vraag wordt beantwoord in de digitale KansenKaart. Een nieuwe onderwijsatlas om kansenongelijkheid zichtbaar te maken. De onderwijsatlas is een interactieve kaart ontwikkeld naar analogie van de Amerikaanse 'Oppertunity Atlas' van Harvard-economen Raj Chetty en Nathaniel Hendren.

Artikel downloaden
© 2020-2021 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS