Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Pre-publicaties

Onvolprezen praktijkgericht onderzoek in het hoger onderwijs

Pieter J.M. Verschuren

Over het fenomeen onderzoek bestaan anno 2021 veel misvattingen, onduidelijkheden en verwarring. Zo ook in een recent in dit tijdschrift verschenen artikel van Christis. De problemen gelden vooral het relatief nieuwe praktijkgericht onderzoek. In deze bijdrage worden de twee hoofdvormen van dit...

Meer...   Artikel downloaden

KansenKaart: interactieve website ter bestrijding van onderwijsachterstanden

Henk Ritzen

Hebben kinderen uit verschillende wijken in Nederland dezelfde kansen om succesvol te zijn in het basis- en middelbaar onderwijs? Deze vraag wordt beantwoord in de digitale KansenKaart. Een nieuwe onderwijsatlas om kansenongelijkheid zichtbaar te maken. De onderwijsatlas is een interactieve kaart...

Meer...   Artikel downloaden

Praktijkgericht onderzoek: de voortzetting van een oude discussie

Jac Christis

Met de reactie van Piet Verschuren op mijn artikel zetten we een discussie voort die gestart is in de tijd dat we collega's waren aan de bedrijfskunde opleiding van de RU Nijmegen. Zie daarvoor o.a. mijn bijdrage aan het liber amicorum voor Hans Doorewaard (Christis, Fruytier, 2013)....

Meer...   Artikel downloaden

Op naar onvolprezen onderzoek in het hoger onderwijs

Pieter J.M. Verschuren

Opnieuw ventileert de auteur meteen al in de eerste de beste zin en in de titel van zijn repliek een merkwaardige onjuistheid. Hij spreekt over het 'voortzetten van een oude discussie' (Christis 2021b). Wat ik me echter slechts herinner zijn een of twee vluchtige gesprekken bij het kopieerapparaat. ...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS