Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 35 - 2017/1

Effectiviteit van Blended Learning

Nynke Bos & Saskia Brand-Gruwel

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 35 (1), 5-21

Het doel van de dissertatie 'Effectiviteit van Blended Learning1 ' was om meer inzicht te krijgen in de werkzame principes van blended learning zoals deze op dit moment veelal worden toegepast binnen het hoger onderwijs. Meer inzicht in de huidige werkzame principes kan als startpunt dienen voor...

Meer...   Artikel downloaden

Kansrijke schoolloopbanen in en op weg naar het hbo: een ketenbenadering

Louise Elffers

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 35 (1), 22-37

Het hbo is de afgelopen decennia flink gegroeid: steeds meer studenten kiezen voor het hbo, ook als zij al een mbo-diploma hebben. Veel hbo-studenten lukt het echter niet om hun diploma te behalen. Waarom vallen er zoveel studenten uit? En waarom geldt dat voor bepaalde groepen in het bijzonder?...

Meer...   Artikel downloaden

Probleemstelling als methodiek voor vlot onderzoek en zinvolle resultaten in het hoger onderwijs

Piet J.M. Verschuren

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 35 (1), 38-54

Studenten in sociale, beleids- en managementdisciplines blijken doorgaans aan het eind van hun studie niet goed te weten wat een onderzoek doen inhoudt. Afstudeerprojecten verlopen moeizaam, terwijl de kwaliteit van de resultaten achterblijft. Oorzaak hiervan is een onjuist begrip van de...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS