Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 34 - 2016/4

De impact van behoefteondersteuning op studiemotivatie. Een kwantitatief onderzoek bij twee opleidingsonderdelen in de opleiding ergotherapie

xxx

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 34 (4), 5-22

Onderzoek binnen de zelfdeterminatietheorie heeft aangetoond dat de ondersteuning van de basisbehoeften van autonomie, competentie en verbondenheid door docenten gelinkt is aan de studiemotivatie van studenten. In eerder onderzoek bleven gelijkenissen en verschillen in deze relatie tussen...

Meer...   Artikel downloaden

Het instapniveau van cohort van de lerarenopleiding basisonderwijs 2015 nader bekeken

Ronald Keijzer & Petra van den Brom-Snijders

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 34 (4), 23-38

Vanaf het studiejaar 2015-2016 worden bij de Nederlandse lerarenopleidingen basisonderwijs instaptoetsen afgenomen voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis én natuur en techniek. Tegelijkertijd is de instroom in de opleidingen sterk afgenomen, en er is reden om aan te nemen dat de...

Meer...   Artikel downloaden

Een blended learningomgeving voor werkstudenten: een analyse van studenttevredenheid

Lotte De Mol & Katie Goeman

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 34 (4), 39-55

Een adequaat ontwerp van blended learningomgevingen kan werkstudenten optimale flexibiliteit bieden. Onderzoek naar de elementen die de tevredenheid van deze doelgroep bepalen, is beperkt. De determinanten van tevredenheid uit voorgaand onderzoek zijn veelal abstract, waardoor ze beperkt bruikbaar...

Meer...   Artikel downloaden

Professionalisering van onderzoekers door samenwerking in leergemeenschappen

xxx

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 34 (4), 56-68

Samenwerking tussen onderzoekers kan onder druk komen te staan door concurrentie om zoveel mogelijk te publiceren. Dit opiniërend artikel argumenteert aan de hand van recente literatuur en een casus dat disciplinaire instellingsoverschrijdende samenwerking tussen onderzoekers cruciaal is voor...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS