Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 34 - 2016/3

Concept, opbouw en groeimogelijkheden van een honoursprogramma in Vlaanderen (UAntwerpen)

Marleen Eyckmans, Cis Van Den Bogaert, Chris Van Ginneken, Kim Toté, Frans Van Meir & Louis Maes

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 34 (3), 6-21

In september 2011 startte de Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen (Faculteit FBD, UAntwerpen) met een Honours College, een nieuwe uitdaging voor excellente studenten én voor de faculteit. In dit artikel wordt het concept en de...

Meer...   Artikel downloaden

De betekenis en functie van een hogeschoolbreed intentioneel curriculum voor de ontwikkeling van faculteitsspecifieke honoursprogramma's

Mascha Enthoven, Ron Oostdam, Barbara Devilee, Ellen Winter, Jannet Doppenberg & Didi Griffioen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 34 (3), 22-40

Binnen de verschillende faculteiten van de Hogeschool van Amsterdam zijn excellentietrajecten ontwikkeld en geïmplementeerd. Een centraal ontwikkeld intentioneel curriculum voor excellentie fungeerde daarbij als referentiekader voor ontwikkelaars bij het maken van keuzes omtrent vorm en...

Meer...   Artikel downloaden

Een typologie van excellentieprogramma's voor het hoger beroepsonderwijs

Jannet Doppenberg, Didi Griffioen & Ron Oostdam

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 34 (3), 41-57

In het kader van het Sirius programma zijn er in Nederland een groot aantal excellentieprogramma's ontwikkeld en geïmplementeerd in het hoger onderwijs. Deze ontwikkelde excellentieprogramma's zijn divers en verschillen tussen en binnen instellingen. Centraal in deze studie stonden de vragen:...

Meer...   Artikel downloaden

Honoursonderwijs Een zoektocht naar kenmerken van honoursonderwijs die reflectief leren in en de waardering van honoursonderwijs beïnvloeden

Jolise 't Mannetje, Karin Truijen en Mark Gellevij (Saxion)

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 34 (3), 58-77

Tot op heden is er slechts beperkt zicht op de gerealiseerde effecten van honoursprogramma's in het hoger beroepsonderwijs (HBO). Honoursonderwijs verschilt van regulier bachelor onderwijs. Maar waar moet het accent op liggen in honoursonderwijs? In dit onderzoek wordt zicht gekregen op welke...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS