Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 34 - 2016/2

Onderzoek in het onderwijs: een vlag die vele ladingen dekt

An Verburgh, Wendy Schouteden & Jan Elen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 34 (2), 9-25

Het hoger onderwijs hecht veel belang aan onderzoek in het onderwijs. Desondanks is nog veel onbekend over de dagelijkse praktijken in verband met onderzoeksgebaseerd onderwijs. Op grond van een omvattende kwalitatieve studie rapporteert deze bijdrage over twee facetten van onderzoeksgebaseerd...

Meer...   Artikel downloaden

De ontwikkeling en validering van een meetinstrument voor de nexus onderwijsonderzoek in het hoger onderwijs

Bianca Roseaux, Ilse Verachtert, Pieter Spooren, Peter Van Petegem & Ann De Schepper

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 34 (2), 26-43

Docenten beschouwen de nexus onderwijs-onderzoek als evident, waardoor deze niet altijd eenvoudig te expliciteren en bewust te realiseren is in het onderwijs. Ons onderzoek beoogt de constructie van een valide instrument om de nexus in kaart te brengen. In dit artikel vertrekken we vanuit de...

Meer...   Artikel downloaden

Veilige onzekerheid en de onderzoekende houding van hbo-studenten

Stijn Bollinger & Ritie van Rooijen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 34 (2), 44-57

Studenten in het hbo ervaren nogal wat onzekerheid tijdens het doen van onderzoek. Dat is lastig, want teveel onzekerheid verlamt de student in het onderzoeksproces. Toch is enige mate van onzekerheid nuttig voor het ontwikkelen van een reflectieve en onderzoekende houding. Dan moet er wel sprake...

Meer...   Artikel downloaden

Het effect van innovatief projectonderwijs op het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden van studenten in het hbo

Ellen Winter

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 34 (2), 58-71

In deze studie wordt onderzocht op welke manier studenten in het hbo op de meest effectieve manier onderzoeksvaardigheden ontwikkelen in projectonderwijs....

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS