Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 34 - 2016/1

De autonomie-ondersteunende doceerstijl in excellentieprogramma's: de invloed van mindset, motivatie en druk vanuit de sociale werkomgeving

Tineke Kingma, Elanor Kamans, Marjolein HeijnePenninga & Marca Wolfensberg

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 34 (1), 5-21

Excellentieprogramma's staan sinds de start van het Sirius Programma hoog op de nationale onderwijsagenda. Intrinsiek gemotiveerde honoursstudenten prefereren docenten die hun motivatie voeden door autonomie-ondersteuning, gecombineerd met het bieden van structuur en verbondenheid. Deze studie...

Meer...   Artikel downloaden

Excellentieportfolio's beoordeeld: Waarop baseren examinatoren in het hoger beroepsonderwijs hun oordelen?

Jantine Huizing & Roeland van der Rijst

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 34 (1), 22-36

Het doel van deze studie is inzicht verkrijgen hoe excellente prestaties, door studenten beschreven in een portfolio, worden beoordeeld. Dit inzicht kan docenten helpen bij een excellentieportfolio-beoordeling. In deze studie ligt de nadruk op de praktijkkennis van beoordelaars. Dataverzameling...

Meer...   Artikel downloaden

Innovatief gedrag bij hbo-docenten

Nicolette de Klerk-Jolink, Marcel van der Klink & Olaf Timmermans

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 34 (1), 37-55

Van hogescholen wordt verwacht dat zij door onderwijs, innovatie en onderzoek bijdragen aan de ontwikkeling van de kenniseconomie. Meer dan voorheen vergt dat van docenten dat zij in staat zijn om te innoveren en is het van belang dat zij beschikken over innovatief gedrag. Innovatief gedrag wordt...

Meer...   Artikel downloaden

Opvattingen van docenten over leren, doceren en feedback in het Hoger Onderwijs

Migchiel van Diggelen, Marieke Thurlings, Carry van Weert, Christina Morgan & Angela Tops

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 34 (1), 56-79

Het hoger onderwijs moet studenten meer en meer voorbereiden op een leven lang leren en moet studenten leren om zelfstandig hun leerproces te sturen. Feedback geven speelt hierbij een belangrijke rol. Dit vraagt om studentgestuurde ideeën en opvattingen over leren en feedback geven. Immers,...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS