Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 40 - 2022/1

Teamcoaching in het Hoger Onderwijs

Fréderique Purnot, Tom Frijns, & André van Nieuwenhuizen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, jrg. 40(1), 05-18

In het Hoger Onderwijs vragen we studenten om voortdurend samen te werken. Succes is echter niet gegarandeerd als we studenten in teams laten werken zonder verdere begeleiding. Er is meer voor nodig om studenten écht goed te laten samenwerken. Onderzocht is of de inzet van teamcoaching aan...

Meer...   Artikel downloaden

Meer aandacht nodig voor CSCL-Readiness

Peter Dejonckheere, Hermien Deconinck, Lisa Caenen en Gaëlle Schelstraete

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, jrg. 40(1), 19-38

Als gevolg van onder andere de coronacrisis maken lesgevers binnen en buiten het hoger onderwijs steeds meer gebruik van online groepswerk, de zogenaamde break-out-rooms. Deze vorm van samenwerkend leren (computer supported collaborative learning of CSCL) biedt lerenden een verregaande vorm van...

Meer...   Artikel downloaden

De verbondenheid van meerderheids- en minderheidsstudenten met de universiteit in Nederland

Geertje Hulzebos & Anke Munniksma

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, jrg. 40(1), 39-61

Studenten die tot minderheidsgroepen behoren in termen van migratieachtergrond, LGBTQAI+, functiebeperking, sociaaleconomische status (SES) en internationale status voelen zich minder verbonden met de universiteit dan studenten die tot de meerderheid behoren. In deze studie is onderzocht in...

Meer...   Artikel downloaden

Het belang van relatiekwaliteit in het hoger onderwijs

Ingrid Snijders, Lisette Wijnia, Remy Rikers, & Sofie Loyens

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, jrg. 40(1), 63-84

Relaties tussen studenten en hun opleiding spelen een belangrijke rol in het hoger onderwijs. Studenten ontwikkelen zich in die periode immers tot jonge professionals die na het behalen van hun diploma de arbeidsmarkt betreden. In dit artikel worden de belangrijkste inzichten over een proefschrift...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS