Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 13 - 1995/4

Over doelmatigheid en doeltreffendheid van decentralisatie

C. Otten en B. Savenije

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1995, 13, 04, 212-221

In het kielzog van de terugtredende overheid en de vorming van business-units in het bedrijfsleven is in veel universiteiten de afgelopen jaren een discussie gevoerd over decentralisatie van bevoegdheden en verantwoordelijkheden naar faculteiten en/of vakgroepen. Discussie over de voor-) en nadelen...

Meer...   Artikel downloaden

Enkele beschouwingen over de macro-doelmatigheid van het onderwijsaanbod in het Hoger Onderwijs. Discussiebijdrage.

Adviescommissie Onderwijsaanbod

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1995, 13, 04, 222-237

De Adviescommissie Onderwijsaanbod (ACO), verder te nemen: de commissie, heeft in overwegende mate een reactie functie. Voornemens van instellingen van hoger onderwijs het instellen van een nieuwe intiële opleiding behoeven een advies van de commissie betreffende de...

Meer...   Artikel downloaden

Over levenslang leren en informatietechnologie

F. Studulski

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1995, 13, 04, 238-246

Stel je voor dat het elektronisch netwerk een keuze uit verschillende nationale curricula en cursussen mogelijk maakt. Wordt het mogelijk om thuis colleges te volgen aan prestigieuze buitenlandse universiteiten? Kunnen kinderen van immigranten hun studie (via het netwerk aangeboden), in Nederland...

Meer...   Artikel downloaden

Bliksem in Den Haag, heilicht in Brussel ?

K. van Goethem

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1995, 13, 04, 247-257

Tot voor kort gold het gezegde: 'Als het regent in Parijs, druppelt het in Brussel. Sedert Vlaanderen op heel wat domeinen een autonoom beleid kan voeren, lijkt een parafrase hierop niet ten onrechte: de kans op heilicht in Brussel bij bliksem in Den Haag is reëel geworden. Voor Nederlandse...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS