Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 13 - 1995/3

Problemen in het hoger onderwijs. Meningen van een groep opinion leaders

R.J. Bijleveld P.J.M. Weusthof

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1995, 13, 03, 142-156

De aangekondigde herziening van het stelsel voor Hoger Onderwijs in het Regeerakkoord van het kabinet Kok houdt de gemoederen in het hoger-onderwijsveld tot op de dag van vandaag flink bezig. Door de minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen (oc&w) zijn voorstellen gepresenteerd voor een...

Meer...   Artikel downloaden

Duurzaamheid van betrekkingen

P.H.A. Frissen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1995, 13, 03, 157-172

Aan het onderwijsdebat, dat dit jaar op initiatief van staatssecretaris Nuijs in den lande over het Hoger Onderwijs werd gevoerd, vormde onderstaand artikel een bijdrage. Centraal staan de sturingsrelaties in het Hoger Onderwijs.
Allereerst wordt een schets gegeven van enkele relevante noties over...

Meer...   Artikel downloaden

Facilitaire dienstverlening bij de Raad van State. De procedure voor het vestigen van nieuwe opleidingen nader verklaard en aangescherpt.

H.A. Veenema

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1995, 13, 03, 173-182

Hogescholen en universiteiten die een nieuwe opleiding willen starten, moeten hiertoe eerst een onderbouwd advies aanvragen bij de Adviescommissie Onderwijsaanbod (ACO). Deze adviseert vervolgens de Minister van Ondervijs, Cultuur en Wetenschappen die op basis van dit advies een besluit neemt. Met...

Meer...   Artikel downloaden

Arbeidsmarkt en hoger onderwijs in de toekomst: zwemmen uit de specialisatiefuik

K. van Beek en C. Hazeu

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1995, 13, 03, 183-191

De discussie over de aansluiting van het Hoger Onderwijs op de arbeidsmarkt wordt gedomineerd door een statisch korte-termijn denken. Statisch omdat geredeneerd wordt vanuit een vaste hoeveelheid werk, strak verdeeld in afzonderlijke beroepsgroepen die elk hun eigen specifieke opleiding vereisen....

Meer...   Artikel downloaden

Een kwanitatieve analyse van de doorstroom van Nederlandse, allochtone en buitenlandse studenten.

W.F. Admiraal en M. Boogaard

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1995, 13, 03, 192-205

In nota's over allochtone of buitenlandse studenten in het Nederlandse Hoger Onderwijs keren twee uitspraken regelmatig terug. Ten eerste constateert men dat allochtone en buitenlandse studenten relatief lang doen over hun studie. Ten tweede is er de stelling dat juist onder deze studenten de...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS