Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 13 - 1995/2

De arbeidsmarkpositie van HBO'ers

P.J.E. Van De Loo en R.K.W. Van Der Velden  

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1995, 13, 02, 72-88

Onlangs zijn de landelijke resultaten van HBO-Monitor 1993 gepubliceerd. De HBO-Monitor brengt jaarlijks de arbeidsmarktpositie in kaart van HBO'ers  die ongeveer anderhalf jaar daarvoor zijn afgestudeerd. Het instrument geeft onder andere informatie over de kans op werk, de kwaliteit van het werk...

Meer...   Artikel downloaden

Sociale wetenschappers op de arbeidsmarkt

Y. Kops en P. Westerhof

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1995, 13, 02, 89-103

Aangetoond wordt dat landelijke gegevens over de arbeidsmarktpositie van afgestudeerde sociale wetenschappers onvoldoende aanknopingspunten bieden voor een opleidingsbeleid gericht op de verbetering van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt._De voonaamste manco's zijn: gegevens worden niet...

Meer...   Artikel downloaden

Wat is de kwaliteit van hogeschoolbibliotheken?

J.C. Kamphorst en H.J. Eisen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1995, 13, 02, 104-117

Onder kwaliteitszorg wordt in het Hoger Onderwijs doorgaans verstaan het evalueren van de kwaliteit van het ondenvijs (colleges, stages), het bijhouden van studievorderingen of het in kaart brengen hoe afgestudeerden het doen op de arbeidsmarkt. Ook de organisatiestructuur en de verschillende...

Meer...   Artikel downloaden

Wie beheert de kwaliteitszorg ? Over de rol van intermediaire organisaties in het Hoger Onderwijs

P. Mostert

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1995, 13, 02, 118-127

In het Hoger Onderwijs ligt de regie van het stelsel van externe kwaliteitsbeoordeling bij de twee intermediaire organisaties: VSNU en HBO-Raad. Aan deze beslissing ligt de verwachting ten grondslag dat dit stelsel een zaak is van gemeenschappelijk belang. Daarmee is tevens de strategische keuze...

Meer...   Artikel downloaden

Een methode voor het controleren van de haalbaarheid van het jaarrooster

D.N.M. de Gruijter en J. 't Hart

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1995, 13, 02, 128-138

De studeerbaarheid van een programma hangt voor een deel af van formele kenmerken van het programma, zoals de haalbaarheid van het rooster van onderwijs en tentamens. Gedemonstreerd wordt dat een analyse van het rooster eenvoudig te realiseren is en nuttige gegevens kan opleveren voor mogelijke...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS