Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 13 - 1995/1

Nederland moet naar een andere benadering van het Hoger Onderwijs

W.B. Rietvelt

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1995, 13, 01, 44-49

De koppen in de krant bij het uitkomen van het WRR-rapport gaven het volgende beeld: 'WRR bepleit brede driejarige eerste fase voor academici' (Volkskrant, 15 februari 1995) 'WRR: universitair onderwijs opsplitsen in twee fasen' (Financieel Dagblad, 15 februari 1995) 'Universiteit moet terug naar 2...

Meer...   Artikel downloaden

De berg baart eenvormigheid - Een kritische kanttekening bij het WRR rapport over hoger onderwijs

R.J. In 't Veld

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1995, 13, 01, 50-53

Het WRR-rapport Hoger onderwijs in fasen, dat op 14 februari verscheen, is de moeite waard. Een uitvoerige analyse van de geschiedenis van taken en functies van het Hoger Onderwijs gaat vooraf aan waardevolle beschouwingen over studenten en hun arbeidsmarktperspectieven, waarna de veranderende...

Meer...   Artikel downloaden

Wenselijk geachte universitaire opleidingsdoelen

M.J.A. Mirande

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1995, 13, 01, 54-67

Het is de taak van universiteiten om wetenschappelijke opleidingen te verzorgen, rekening houdend met de wereld van het beroepsleven. Over de eisen die daaraan gesteld mogen worden, lopen de opvattingen uiteen. Wat wenselijk wordt geacht, verschilt veelal per belangengroep: overheid, bedrijfsleven,...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS