Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 12 - 1994/4

Instroom en doorstroom in het Hoger Onderwijs: het gebruik van voorkennistoetsen

L.J.J.M. Wagemans en S.J. Portier

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1994, 12, 04, 196-209

In dit artikel wordt ingegaan op de mogelijkheden die een gedetailleerde analyse van voorkenniscomponenten biedt. Enerzijds richten we ons op de vraag in hoeverre voorkennisprofielen gehanteerd kunnen worden als selectie-instrument bij de instroom en doorstroom in het Hoger Onderwijs. Anderzijds...

Meer...   Artikel downloaden

Een examenregeling zonder compensatie in het Nederlandse Hoger Onderwijs ? Een vergelijking tussen compensatie en conjunctie

I.J. Rekveld en J. Starren

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1994, 12, 04, 210-219

De gebruikelijke examenregeling in het Nederlandse Hoger Onderwijs is een conjunctief systeem. Dit betekent dat alle vakken waaruit het examen bestaat met een voldoende afgesloten dienen te worden.  Door deze regeling  lopen veel studenten studievertraging op. Resultaten van theoretisch  onderzoek ...

Meer...   Artikel downloaden

Toetsservicesystemen binnen flexibel onderwijs

D. De Haan en H. Breukers

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1994, 12, 04, 220-237

Modularisering en extensivering van het onderwijs leiden tot een flexibele organisatie van het onderwijs, waardoor individualisering van het leren in hoge mate kan worden gerealiseerd.  Kenmerken voor dergelijke zogenaamde 'flexibele leeromgevingen' is het streven naar maximale keuzevrijheid voro...

Meer...   Artikel downloaden

Hoe kan een systeem van kwaliteitszorg docenten stimuleren tot onderwijsverbetering ?

J.H. Van Driek en G.C. Van Den Berg

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1994, 12, 04, 238-249

In recente pleidooien voor systemen van kwaliteitszorg in het Hoger Onderwijs wordt wel eens genegeerd dat de kwaliteit van onderwijs primair een taak en verantwoordelijkheid is van docenten. Onderzocht is hoe docenten van een faculteit van de Technische Universiteit te Delft omgaan met...

Meer...   Artikel downloaden

Flexibilisering met behulp van interactieve leeromgevingen: nu en in de toekomst

H.G. Weges en H.H. Ellerman

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1994, 12, 04, 250-268

In dit artikel bespreken we een onderzoek naar het gebruik van interactieve leeromgevingen binnen het afstandsonderwijs en een aantal ideeën dat op basis van dit onderzoek is ontstaan. We beargumenteren dat het afstandsonderwijs geheel eigen en hoge eisen stelt aan de te ontwikkelen...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS