Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 12 - 1994/3

Geleerde samenleving of lerende samenleving ?

W.A. Van Helden

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1994, 12, 03, 126-136

De knelpunten die verschillende betrokken actoren ervaren bij de expansie van het Hoger Onderwijs worden in kaart gebracht. Vervolgens worden gevolgen van de expansie voor het maatschappelijk functioneren van het stelsel beschreven. Alternatieve ontwikkelingsrichtingen worden onderzocht. De...

Meer...   Artikel downloaden

De bloemen van de ARO

H.A.J. Kemner

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1994, 12, 03, 137-142

In 11 december 1991 barstte de bom. Een al lang sluimerend conflict tussen de hogescholen en de minister van 0&W over de aanpak van de problemen in het Hoger Onderwijs werd manifest bij de bespreking van het concept-HOOP 1992. HBO-raad en bewindsman bleken zo grondig van mening te verschillen, dat...

Meer...   Artikel downloaden

Het ARO-advies: een baken voor de HO-agenda?

W.C.M. Van Lieshout

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1994, 12, 03, 143-149

Het geven van een eerste reactie op het rapport 'Van Hoger Onderwijs naar hoger leren'  in het bestek van enkele pagina's is eigenlijk een onbegonnen werk. De raad heeft een zeer ruime interpretatie gegeven aan de opdracht van de minister. Lijkt de adviesaanvrage primair gericht op een aantal...

Meer...   Artikel downloaden

Goede analyse; verkeerde zetten

A.J.E.G. Renique

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1994, 12, 03, 150-158

Het advies van de ARO snijdt een aantal actuele thema's aan. Om maar eens enkele te noemen: de spanning tussen beschikbare middelen en groeiende belangstelling voor Hoger Onderwijs, in het verlengde hiervan, de leerrechtdiscussie, de aansluiting van initieel onderwijs op de beroepspraktijk, de...

Meer...   Artikel downloaden

Denken, dromen en ontwerpen. Een drieluik over toekomstig Hoger Onderwijs

R.J. In 't Veld

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1994, 12, 03, 159-180

In februari 1994 vond in Groningen een congres over Hoger Onderwijs plaats met de veelzeggende titel 'Massaliteit en kwaliteit?' De auteur heeft hierop een voordracht gehouden met de aanduiding: 'Systeem, beheersing en selectie; op weg naar een nieuw referentiekader'. In mei 1994 heeft de...

Meer...   Artikel downloaden

Grenzeloos studeren. Internationalisering van het Hoger Onderwijs in perspectief.

J.M. Van Dijk

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1994, 12, 03, 181-192

De internationalisering van het Hoger Onderwijs mag zich in een grote belangstelling verheugen. Instellingsbestuurders menen met hun beleid te kunnen scoren. Studenten en een deel van de staf profiteren van de nieuwe mogelijkheden voor verblijf in het buitenland. Andere stafleden zijn beducht voor...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS