Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 12 - 1994/2

Arbeidssatisfactie van docenten in het hoger onderwijs

J. Hoornweg, P. Ket, TH. Wubbels

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1994, 12, 02, 66-79

Dit artikel geeft allereerst een literatuuroverzicht van factoren die van belang zijn voor de tevredenheid of ontevredenheid van docenten in het Hoger Onderwijs met hun beroep en werk . De meeste factoren blijken betrekking te hebben op de inhoud van het werk zelf. Bij het ordenen van de...

Meer...   Artikel downloaden

Hoe gaan studenten om met de didactische uitwerking van zelfinstructiemateriaal ?

R.L. Martens, P.H.A.G. Poelmans, M.M. Daal, M.M.MA. Valcke

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1994, 12, 02, 80-94

Om het leerproces op afstand te faciliteren worden er in zelfinstructiemateriaal componenten  ingebouwd  zoals studeeraanwijzingen, vragen  en margeteksten.  Aan de Open Universiteit loopt een onderzoeksproject, met verschillende onderzoeksmethoden, naar het gebruik van dergelijke schriftelijke...

Meer...   Artikel downloaden

De effectieve tutor: meer dan alleen een vakinhoudelijk deskundige?

J.H.C. Moust

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1994, 12, 02, 95-114

De laatste jaren zijn veel opleidingen in het hoger onderwijs bezig met veranderingen in hun curriculum en onderwijsmethode. Daarbij wordt probleemgestuurd onderwijs vaker, geheel of gedeeltelijk, in het bestaande curriculum ingevoerd. Deze onderwijskundige innovatie verloopt niet altijd pijnloos....

Meer...   Artikel downloaden

Sleutelen aan het imago. Marktgericht denken in het technisch HBO

M.A. Poot en B. Witte

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1994, 12, 02, 115-121

De  technische HBO-opleidingen verliezen terrein. Vooral in de sector Elektrotechniek is de situatie zorgwekkend.
Dit was reden voor het Clusteroverleg Elektrotechnische en Informatica Industrie (CEII) om een landelijk imago-onderzoek te laten uitvoeren. In dit artikel wordt aandacht besteed aan...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS