Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 12 - 1994/1

De onttovering van het Hoger Onderwijs

A. Jonkman en G. De Jager

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1994, 12, 01, 2-11

Het Hoger Onderwijs is een probleemgeval. De financiële rek is er al enige tijd uit, terwijl de deelname nog steeds een stijgende lijn vertoont. Problemen doen zich voor bij de studiefinanciering, waar de ene bezuiniging door de andere wordt gevolgd. Problemen doen zich ook voor in de...

Meer...   Artikel downloaden

Communicatieve vaardigheden in het Hoger Onderwijs

H.G.K. Hummel, P.A. Kirschner, I.A. Van Buuren, C. Nagtegaal

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1994, 12, 01, 12-23

Het in dit artikel beschreven onderzoek maakt deel uit van een voorstudie naar de waardering en selectie van leerdoelen voor communicatief vaardigheidsonderwijs in relatie tot de eindtermen van hogere beroepsopleidingen, alsmede manieren om via docentextensief onderwijs deze leerdoelen te...

Meer...   Artikel downloaden

Arbeidsmarkt en Hoger Onderwijs: een blijvend problematische relatie

B. Wilbrink

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1994, 12, 01, 24-32

De aansluiting tussen het Hoger Onderwijs en zijn arbeidsmarkt is al sinds het ontstaan van de universiteiten van Bologna en Parijs een zaak van fricties geweest. fricties waar vaak op is gereageerd door scherpere of juist soepeler selectie. Er valt nauwelijks een geschiedenis te schrijven van...

Meer...   Artikel downloaden

Over de inzet van adaptief testen in het onderwijs

G. Moerkerke en J. Munsters

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1994, 12, 01, 33-43

Binnen de psychometrische en onderwijskundige literatuur wordt veel verwacht van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van testen. Eén van de ontwikkelingen op psychometrisch gebied betreft het geautomatiseerd adaptief testen; een toetsafnametechniek waarbij tijdens de toetsafname de opgaven...

Meer...   Artikel downloaden

Wat kan een HAVO-HBO project betekenen voor docenten?

D. Koster en P. Lanphen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1994, 12, 01, 44-56

Dit artikel opent met een beschrijving van achtergronden en kenmerken van een aansluitingsproject HAVO-HBO in de regio Groningen. Vervolgens komen aanleiding, opzet en resultaten van een onderzoek aan de orde dat naar dit project verricht is; het gaat hierbij om een peiling van meningen van...

Meer...   Artikel downloaden

Boekbespreking - De nauwelijks te beteugelen expansie van het onderwijs

E. De Weert

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1994, 12, 01, 57-61

Bespreking van G. de Vries ( 1993), Het pedagogisch regiem, groei en grenzen van de geschoolde samenleving. Proefschrift UvA, handelseditie verschenen bij Meulenhoff, Amsterdam, ISBN 90 290 4622 8.

Dat vandaag de dag steeds meer mensen steeds langere onderwijswegen volgen en het hoogst mogelijke...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS