Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 15 - 1997/4

De functies van het stelsel van kwaliteitszorg overwogen

P. J. M. Weusthof en M. M. H. Frederiks

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1997, 15(4), 318-338

Het onderhavige artikel behandelt de vraag of een zekere aanpassing dan wel vervanging van het huidige stelsel van kwaliteitszorg voor het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs wenselijk is. Na een korte beschrijving van het huidige stelsel volgt een historische beschouwing van...

Meer...   Artikel downloaden

De Assessment Center methode als feedbackinstrument in het onderwijs

M. D. Snippe en G. N. Smit

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1997, 15(4), 339-349

In deze bijdrage warden de constructie en evaluatie van een simulatieoefening 'sociale vaardigheden' beschreven. De oefening is bestemd voor studenten van de Faculteit Economie en Management (FEM) van de Christelijke Hogeschool Noord-Nederland (cHN). Het doel was een oefening te ontwikkelen die het...

Meer...   Artikel downloaden

Telecommunicatie in het hoger onderwijs: elektronische discussiegroep in de stagebegeleiding van aanstaande studenten

W. Admiraal, D. Lockhorst, T. Wubbels, F. Korthagen en W. Veen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1997, 15(4), 350-363

Het gebruik van de elektronische discussiegroep met aanstaande docenten en hun begeleiders Is geïmplementeerd in de stagebegeleiding en geëvalueerd bij vier lerarenopleidingen: een universitaire lerarenopleiding, een tweedegraads lerarenopleiding en twee PABO's. De elektronische...

Meer...   Artikel downloaden

Het verwerven van conceptuele competentie als doelstelling van wetenschappelijk onderwijs

H. van den Bosch en R. Gerritsen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1997, 15(4), 364-389

Wetenschappelijke opleidingen die niet voor wetenschappelijk onderzoeker of voor een specifiek beroep opleiden, moeten veel aandacht besteden aan de ontwikkeling van generieke academische competenties, zoals conceptuele competentie. Dit artikel omschrijft conceptuele competentie, behandelt de vraag...

Meer...   Artikel downloaden

Het Britse hoger onderwijs volgens Dearing

E. de Weert

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1997, 15(4), 390-400

Naar aanleiding van het rapport van the National Committee of Inquiry into Higher Education (The Dearing Report), Higher Education In the Learning Society, July 1997, (ISBN 1858382548 of Internet: htt p://www.ctl.ac.uk/dearing.html)....

Meer...   Artikel downloaden

Boekbespreking

A.Pilot

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1997, 15(4), 401-404

Boekbespreking van Ontwerpen van cases, Leren van praktijkgeval/en (1997) A. Lkoundi en W.M. van Woerden, Groningen, Uitgeverij Wolters-Noordhoff. ISBN 90-01-95380-8. 170  pagina's,  bevat literatuuropgave, prijs / 49,00....

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS