Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 15 - 1997/3

Geen tijd om korter te werken? Invoering van arbeidsduurverkorting binnen universiteiten

V. Timmerhuis en P. Oeij

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1997, 15(3), 188-207

Dit artikel doet verslag van een onderzoek door het /VA Ti/burg naar arbeidsduurverkorting bij de TU Delft. Doel was een verkenning van (on)mogelijkheden van verdergaande ADV, c.q. de 36-urige werkweek, om te kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Daarmee is het onderzoek ook van belang...

Meer...   Artikel downloaden

Beoordelen van kwalificaties. Assessment als onderdeel van het HBO-curriculum

V. M. H. Bruijns en E. Pieké-Vermeer

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1997, 15(3), 207-227

In het najaar van 1996 is bij   de Co-op HEAO van de Hogeschool van Amsterdam gestart met het ontwikkelen van een assessment voor studenten. De Co-op HEAO is een onderwijsvorm waarbij afwisselend wordt gewerkt en gestudeerd en hanteert het onderwijsconcept 'leren leren'. De inrichting van het...

Meer...   Artikel downloaden

Het meten van expertise: aanzet tot een loopbaaninstrument

B. I. J. M. van der Heijden

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1997, 15(3), 250-264

In dit artikel wordt een meetinstrument besproken dat ontwikkeld is om de mate van professionele expertise in kaart te brengen. Het instrument, dat onderdeel uitmaakt van het promotieonderzoek 'expertiseontwikkeling in loopbanen', is bedoeld om individuele deskundigheden in organisaties te traceren...

Meer...   Artikel downloaden

Strategisch opleiden. Een vooronderzoek in het kader van het onderzoeksproject Strategisch Opleiden en de effectiviteit van bedrijfsopleidingen

A.A.M. Wognum en M. Mulder

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1997, 15(3), 265-281

In dit artikel wordt verslag gedaan van een vooronderzoek in het kader van het project 'Strategisch Opleiden' .    In dit project worden de effecten van strategisch opleidingsbeleid voor diverse aspecten In de organisatie geëxploreerd. Het vooronderzoek heeft twee functies. De hoofdfunctie is...

Meer...   Artikel downloaden

Boekbespreking

A.Pilot

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1997, 15(3), 282-287

Boekbespreking van Onderwijskunde hoger onderwijs, handboek voor docenten (1997) G. ten Dam, J. F.M.J. van Hout, C. Terlouw en J.M.H.M. Willems (redactie), Assen, Uitgeverij Van Gorcum. ISBN 902323118-x / 69,50...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS