Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 15 - 1997/2

Voltooid verleden deeltijd hoger onderwijs? De teruggang in de deelname aan deeltijd hoger onderwijs nader bekeken

J. Huisman en F. Kaiser

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1997, 15(2), 97-122

Het deeltijdonderwijs is decennia long het belangrijkste alternatief voor voltijd hoger onderwijs geweest. De deelname aan deze vorm neemt zowel in het Hoger Beroepsonderwijs als in het universitaire onderwijs sterk of. De vragen die in dit artikel centraal staan hebben betrekking op het zoeken...

Meer...   Artikel downloaden

Verandering en stabiliteit in het gebruik van leerstrategieën tijdens de eerste twee jaar van een universitaire studie

Y. J. M. Vermetten, J. G. L. C. Lodewijks, en J. D. H. M. Vermunt

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1997, 15(2), 123-135

In het hier beschreven onderzoek wordt de vraag aan de orde gesteld of het gebruik van leerstrategieën een veranderlijk en/of stabiel karakter heeft. Hiertoe werd een longitudinale studie uitgevoerd waarin gerapporteerde leerstrategieën van 188 universitaire studenten werden vergeleken...

Meer...   Artikel downloaden

De invloed van beleidsontwikkeling en politieke besluitvorming in het hoger onderwijs op de effectiviteit van overheidssturing. Op zoek naar patronen in opvattingen van hoger onderwijsdeskundigen uit tien West-Europese landen

O. C. mc-Daniel

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1997, 15(2), 136-152

De effectiviteit van overheidssturing van het Hoger Onderwijs is beperkt. Een van de mogelijke verklaringen daarvoor is de wijze waarop de beleidsontwikkeling van de overheid en de politieke besluitvorming tot stand komt. In dit artikel wordt, aan de hand van oordelen van deskundigen uit tien...

Meer...   Artikel downloaden

Vraaggestuurd hoger afstandsonderwijs: Een voorbeeld binnen het vakgebied Milieurecht

H. H. Weges en S. J. Portier

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1997, 15(2), 153-176

Dit artikel beschrijft de achtergronden en resultaten van een r&d-project binnen het domein Milieurecht. Uitgaande van de behoefte van onderwijs-op-maat en daarmee de afstemming van de leermaterialen op de verschillende doelgroepen van de cursus Milieurecht, is het intake- en begeleidingssysteem...

Meer...   Artikel downloaden

Boekbespreking

D. F. Westerheijden

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1997, 15(2), 177-181

Boekbespreking van Autonomie in kwaliteit: Ambiguïteit in bestuurlijke communicatie over de ontwikkeling van kwaliteitszorg in het hoger onderwijs (1996) A.B.M. Lips, Delft, Eburon,  ISBN 90-5166-547-4,  381   pagina's,  literatuuropgave,  f 79,50....

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS