Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 15 - 1997/1

Het Kennisdebat: Waar gaat het om?

F. de Vijlder

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1997, 15(1), 8-17

'Het Kennisdebat heeft als eerste doel om te verkennen welke rol kennis in de komende jaren kan gaan spelen in de samenleving. Het gaat om verkenningen van een toekomst waarop de huidige ontwikkelingen al enig zicht werpen. Kennis zal zeker een belangrijke rol gaan spelen. Kennis kan wellicht een...

Meer...   Artikel downloaden

Investeren in mensen

J. M. M. Ritzen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1997, 15(1), 18-25

De komende jaren zal kennisintensiteit van onze samenleving sterk toenemen. Om internationaal te kunnen concurreren is een toenemende aandacht voor deze kennisintensiteit noodzakelijk. Om de wensen en noden van zo'n samenleving te inventariseren en te bediscussiëren, is een jaar geleden...

Meer...   Artikel downloaden

Drie factoren die verhinderen dat mensen zelfstandig leren kennis verwerven

H. G. Schmidt

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1997, 15(1), 26-33

Kinderen die pas hebben leren lezen, brengen - ook buiten de muren van de school - soms uren door met het lezen van alles wat zich aan hen voordoet, zonder dat er een onderwijzer aan te pas komt. Zij doen dit uit zichzelf en hebben blijkbaar geleerd om zelfstandig te leren. Dit vermogen om...

Meer...   Artikel downloaden

De intuïtie voorbij

C. P. M. van der Vleuten

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1997, 15(1), 34-46

De centrale stelling in deze bijdrage is dot onderwijs wordt geregeerd door intuïtie en traditie. Ervaringskennis en inhoudelijke expertise worden als afdoende voorwaarde beschouwd voor onderwijstaken. Deze houding staat echter in schril contrast met de houding als vakinhoudelijke professional...

Meer...   Artikel downloaden

Studiehuis: Een bruikbaar concept voor het onderwijs

W. H. F. W. Wijnen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1997, 15(1), 47-54

In deze bijdrage wordt ingegaan op het studiehuisconcept zoals dit voor het voortgezet onderwijs is uitgewerkt. De achterliggende gedachte hiervan is te vergelijken met het idee van 'Leren te leren' dat momenteel ook in het hoger onderwijs in de actualiteit staat. Met het stimuleren van...

Meer...   Artikel downloaden

'Leren te leren': Hoe zit dan in Vlaanderen

H. Martens

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1997, 15(1), 55-63

In deze bijdrage warden allereerst enkele algemene beschouwingen over het onderwijs In Vlaanderen beschreven. Vervolgens wordt ingegaan op enkele vragen die het onderwijsdebat in Vlaanderen op dit ogenblik beheersen. Voor de universiteiten wordt een open toegangsbeleid gehanteerd en de...

Meer...   Artikel downloaden

'Leren te leren': De visie van het bedrijfsleven

E. J. Rongen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1997, 15(1), 64-70

Een groot probleem bij dit alles is dat de financiering uit de eerste geldstroom zeer karig is en dat deze de groei in de studentenaantallen niet volgt....

Meer...   Artikel downloaden

De student als volwaardig volwassen partner

C. J. A. H. Prince en H. G. H. M. Croonen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1997, 15(1), 71-74

De kennisexplosie van de laatste decennia, de bezuinigingen in het onderwijs en nieuwe inzichten over 'leren' maken veranderingen in het onderwijs noodzakelijk. Van studenten in het hoger onderwijs wordt verwacht dat zij niet uitsluitend kennis consumeren en reproduceren, maar ook actief met die...

Meer...   Artikel downloaden

Onderwijsverandering en universitair bestuur

M. J. Cohen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1997, 15(1), 75-79

Centraal in het Kennisdebat in Maastricht stond de stelling dat 'Leren te leren' een buitengewoon belangrijk, zo niet noodzakelijk concept is voor academisch onderwijs in onze tijd. Die stelling, beargumenteerd vanuit de cognitieve psychologie, werd vervolgens vanuit een onderwijskundig perspectief...

Meer...   Artikel downloaden

Ontwikkelen van menselijk kapitaal
Weergave discussie kennisdebat 'Leren te leren' in hoofdlijnen

I. J. H. C. van den Boomen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1997, 15(1), 80-84

Het programma van het Kennisdebat 'Leren te leren' te Maastricht bestond uit een aantal presentaties en uit discussie met de aanwezigen. Het deelnemersveld aan het debat was divers: vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, overheidsinstellingen, voortgezet onderwijs en de universitaire...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS