Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 14 - 1996/4

Onderwijsparticipatie en opleidingsniveau op lange termijn

J. F. P. Hers

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1996, 14(4), 218-230

In dit artikel wordt de ontwikkeling van de onderwijsparticipatie en het opleidingsniveau van de bevolking op lange termijn bezien in een economische context. De groei van de hoeveelheid menselijk kapitaal in een economie is van invloed op het arbeidsaanbod, maar ook op de technologische...

Meer...   Artikel downloaden

Op naar een nieuw lotingssysteem

M. M. van den Berg en A. M. Hoen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1996, 14(4), 231-235

'Het systeem van loting voor te populaire studies is sinds de invoering in 1975 vrijwel voortdurend mikpunt geweest van kritiek. Want altijd zijn er briljante of zeer gemotiveerde studenten in spe geweest die door de blinde selectie van de computer bij het Ministerie van Onderwijs buiten de boot...

Meer...   Artikel downloaden

Studeren met flexibele, interactieve en elektronische leermaterialen voor zelfstudie1

R. L. Martens, S. J. Portier en M. M. A. Valcke

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1996, 14(4), 236-253

In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek met drie groepen studenten van de Open universiteit (OU) die delen van drie elektronische cursussen (Materieel Strafrecht, Descriptieve Statistiek en Inleiding Continue Wiskunde) moesten bestuderen. Een essentieel aspect van de hiervoor...

Meer...   Artikel downloaden

Effecten van maatregelen ter intensivering van de zelfstudie

B. A. M. van den Berg, W. F. Admiraal en P. J. van Eijl

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1996, 14(4), 254-272

In samenwerking met de Faculteit der Letteren van de Universiteit Utrecht is door het IVLOS (Interfacultair instituut Voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Studievaardigheden) onderzoek gedaan naar de zelfstudie van studenten. Dit onderzoek is gericht op het verkrijgen van inzicht in het...

Meer...   Artikel downloaden

Kwaliteitszorg van het schriftelijk studiepakket in open hoger onderwijs te Vlaanderen

A. Borremans

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1996, 14(4), 273-287

Het thema dat in dit artikel aan de orde komt is kwaliteit en kwaliteitszorg van het schriftelijk studiepakket voor open hoger onderwijs, met de werkwijze van het Studiecentrum Open Hoger Onderwijs (StOHO) in Vlaanderen als case. Eerst wordt een schets gegeven van de actuele situatie en toekomstige...

Meer...   Artikel downloaden

Grensoverschrijdende programmavergelijking: op zoek naar witte vlekken en orchideeën

J. Huisman en J. J. Vossensteyn

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1996, 14(4), 288-298

Studiekeuzes beperken zich tegenwoordig niet meer tot de landsgrenzen. Studenten kijken - letterlijk - verder om zich heen. Hetzelfde geldt voor instellingen die vormen van grensoverschrijdende samenwerking initiëren op het gebied van onderwijs en onderzoek.  Een belangrijke vraag op het...

Meer...   Artikel downloaden

Boekbespreking
Flexibel meten van studieresultaten

E. D. U. de Graaff

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1996, 14(4), 299-302

Bespreking van 'Assessment for flexible learning; Performance assessment, prior state knowledge assessment and progress assessment as new tools' (1996) George Moerkerke (proefschrift) Heerlen, Open universiteit, 21 juni, Engelse tekst,  Nederlandse samenvatting, 254  pagina' s....

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS