Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 14 - 1996/3

De bekostiging van universiteiten: verleden, heden en toekomst

J.B.J. Koelman

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1996, 14(3), 147-169

In het Ontwerp HOOP 1996 wordt voorgesteld de bekostigingswijze van Nederlandse universiteiten ingrijpend te veranderen door de introductie van een systeem van capaciteitsbekostiging. De bedoeling is dat de (directe) studentafhankelijkheid in de bekostiging verdwijnt en dat de universiteiten een...

Meer...   Artikel downloaden

Praktijkkennis van docenten en onderwijsvernieuwing: Een casestudy in het hoger technisch onderwijs

J. H. van Driel en J. H. van Werven

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1996, 14(3), 170-186

Docenten spelen een belangrijke rol bij onderwijsvernieuwing. In dit artikel wordt onderwijsvernieuwing gerelateerd aan de zogenaamde praktijkkennis van docenten. De kennis en de opvattingen van docenten over leren en onderwijzen staan hierbij centraal. Er is onderzoek verricht onder docenten uit...

Meer...   Artikel downloaden

Stelselveranderingen en hun invloed op de internationale erkenning

A.M. Scholten en R.A. Warmenhoven

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1996, 14(3), 187-199

In het Regeerakkoord van 1994 werd een ingrijpende verandering van het Nederlandse hoger-onderwijsstelsel voorgesteld. De gepresenteerde plannen zijn op veel kritiek gestuit en aanleiding geweest voor een brede discussie over de wijze waarop het Nederlandse hoger-onderwijsstelsel in de toekomst...

Meer...   Artikel downloaden

Toelating van buitenlandse studenten tot het Hoger Onderwijs

W. Jochems en J. Snippe

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1996, 14(3), 200-209

Gelet op het beleid van ministerie en van instellingen ziet het ernaar uit dat het aantal buitenlandse studenten in het Nederlandse Hoger Onderwijs zal toenemen. Veelal liggen economische overwegingen hieraan ten grondslag. Tevens blijkt echter uit onderzoek dat de studieprestaties van buitenlandse...

Meer...   Artikel downloaden

Boekbespreking: Natiestaat en onderwijs

J. van Ravens

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1996, 14(3), 210-213

Bespreking van 'Natiestaat en onderwijs' (1996) F. J. de Vijlder (dissertatie), verschenen in de reeks 'Netwerken, complexiteit en 9ynamiek', Vuga Uitgeverij B.V., 's-Gravenhage....

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS