Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 14 - 1996/2

Informatietechnologie in het hoger onderwijs

H.C. De Wolf

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1996, 14(2), 74-95

Universiteiten en hogescholen zijn gesegmenteerde organisaties waarin onderwijs technologische vernieuwing slechts moeizaam tot stand komt. Toch wordt er aan het Hoger Onderwijs een aantal eisen gesteld waaraan met traditionele middelen nauwelijks valt te voldoen. Toepassing van...

Meer...   Artikel downloaden

Een ideale cursus studievaardigheden

J.J. Beishuizen, A.M.C. van Os en P.M. van Eyk

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1996, 14(2), 96-120

Aan universiteiten en instellingen voor Hoger Beroepsonderwijs in Nederland en Vlaanderen wordt op ruime schaal aandacht besteed aan de training van studievaardigheden. Uit kwantitatief onderzoek naar het effect van studievaardigheidstrainingen kunnen ten minste twee conclusies getrokken warden. In...

Meer...   Artikel downloaden

Effect van gedifferentieerde onderwijsbegeleiding op tijdsbesteding en cognitieve opbrengst bij studenten Nederlands recht.

W. Admiraal, M. Gritter en J. Snijders

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1996, 14(2), 121-133

Een van de uitgangspunten van de Adviescommissie 'Stuudeerbaarheid' (1992) is dat instellingen aandacht besteden aan de kwaliteitszorg van het onderwijs. De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht werkt samen met het Interfacultair Instituut voor Lerarenopleiding,...

Meer...   Artikel downloaden

Onderwijskwaliteit vanuit de student bezien

J. Box

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1996, 14(2), 134-141

De huidige aandacht voor kwaliteit is geen autonome ontwikkeling binnen het Hoger Onderwijs. Het is een verschijnsel dat inherent behoort bij bepaalde fasen van industriële  en  maatschappelijke ontwikkeling en naargelang de fase anders wordt ingevuld. Her Hoger Onderwijs kan worden geplaatst...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS