Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 14 - 1996/1

De arbeidsmarkt voor hoger opgeleiden tot 2000

L. Borghans, A. De Grip en W. Smits

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1996, 14(1), 3-21

De afgelopen jaren is de arbeidsmarkt voor verschillende categorieën hoger opgeleiden weinig rooskleurig geweest. Hierdoor moesten hoger opgeleiden nogal eens werk aanvaarden dat buiten hem traditionele domein lag. Arbeidsmarktprognoses van het ROA laten zien dat er duidelijke aanwijzingen...

Meer...   Artikel downloaden

De diversiteit van het opleidingenaanbod in het wo: trends en verklaringen

J. Huisman

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1996, 14(1), 37-56

Het aanbod van studierichtingen in de universitaire sector is in de periode 1974-1996 flink gegroeid: zowel het aantal programma 's is toegenomen als de diversiteit van het aanbod. Deze bijdrage gaat nader in op kwantitatieve aspecten van deze groei en biedt een verklaring voor de geconstateerde...

Meer...   Artikel downloaden

Veranderende krachten, kracht in verandering

C. Van Meurs en C. Datema

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1996, 14(1), 57-67

Met de bestuurscrisis begin 1995 als katalysator maar vooral geïnspireerd door veranderingen in de omgeving, heeft de Open Universiteit zich het afgelopen jaar beraden op haar positie in het Hoger Onderwijs. Het krachtenveld waarin de Open Universiteit opereert is aan sterke veranderingen...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS