Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 11 - 1993/4

Externe kwaliteitszorg hogescholen: geen sinecure

A.A.B. Van Bemmel, PJ.M. Schols

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1993, 11, 04, 210-219

Sinds 1990 kent het HBO een stelsel van externe kwaliteitszorg. In grote lijnen heeft het systeem van de Nederlandse universiteiten model gestaan voor de aanpak in het HBO. Vaak wordt er dan ook impliciet van uitgegaan dat beide systemen vrijwel identiek zijn ( Kells, 1992; Frederiks e.a., 1993)....

Meer...   Artikel downloaden

De effecten van het stelsel van kwaliteitszorg voor het Hoger Onderwijs:  meer dan een rituele dans?

P.J.M. Weusthof, M.M.H. Frederiks, D.F. Westerheijden

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1993, 11, 04, 220-236

Dit artikel is het verslag van een onderzoek dat, in opdracht van het ministerie van Onderwijs & Wetenschappen, is verricht naar het stelsel van kwaliteitszorg voor het Hoger Onderwijs. In deze bijdrage staat de vraag centraal welke effecten dit stelsel tot nu toe heeft gehad op het onderwijs dat...

Meer...   Artikel downloaden

Naar een be'vrij'dende instap in het Hoger Onderwijs

P.J. Janssen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1993, 11, 04, 237-254

In België is enkele maanden geleden in boekvorm verschenen 'Van Secundair naar Hoger Onderwijs; het einde van de jaarlijkse hecatombe'. Auteurs zijn de leden van de Vlaamse NFWO-Contactgroep Academisch Ondenvijs ( CAO). Deze contactgroep bestaat uit deskundigen van alle universiteiten in...

Meer...   Artikel downloaden

Innoveren in het hoger beroepsonderwijs. Een synthese van onderwijskundige onderzoek en organisatie-ontwikkeling.

R.M. van Meel, R.M.

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1993, 11, 04, 255-268

De relatie tussen het overheidsbeleid, het Hoger Onderwijs, en onderwijskundig onderzoek wordt sinds geruime tijd in tal van publikaties als problematisch aangeduid (Van Vught, 1992; Wijnen & Dochy, 1992; Guin, 1990; Weiss & 811c11valas, 1980). Meestal wordt daarbij gesteld dat de overheid en de...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS