Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 11 - 1993/3

Van Secundair Onderwijs naar universiteit

Contactgroep Academisch Onderwijs (CAO)

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1993, 11, 03, 140-152

Jaarlijks zien Zo'n 70.000 nieuwe wereldburgers het licht in Vlaanderen. Daarvan bereikt 45 procent - naar actueel geldende nonnen -18 à 20 jaar later de toegang tot het Hoger Onderwijs. Bijna één op de vijf (18 procent) van dit cohort zal daar een aantal jaren later een diploma...

Meer...   Artikel downloaden

Dragen ingangstoetsen voor hoger onderwijs bij tot billijkheid en efficiëntie?

W. Nonneman

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1993, 11, 03, 153-167

In dit tweede artikel over de aansluiting in België tussen secundair en hoger onderwijs wordt deze problematiek benaderd vanuit economisch perspectief. Ingegaan wordt op de effecten van preselectie met het oog op zowel allocatie van schaarse middelen als democratisering van het hoger...

Meer...   Artikel downloaden

Naar een code voor Engelstalige cursussen in het hoger onderwijs

W. Jochels, D. Vincke

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1993, 11, 03, 168-174

In het kader van internationalisering van het hoger onderwijs is het gewenst dat cursussen in het Engels gegeven worden. In de WHW is de mogelijkheid hiertoe ernstig beperkt en wordt van de instellingen een gedragscode verwacht, waarin een en ander is geregeld. Dit artikel tracht een aanzet te...

Meer...   Artikel downloaden

Traditionele en recente typen van sociale wetenschappers op de arbeidsmarkt

Y. Kops, P.G. Swanborn

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1993, 11, 03, 175-187

Gerapporteerd wordt over de eerste jaargang ondervraagden in het kader van het afgestudeerden-volgproject van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de UU. 44O psychologen, 'algemene sociale wetenschappers', pedagogen, onderwijskundigen, sociologen en antropologen werden telefonisch benaderd...

Meer...   Artikel downloaden

Het vaststellen van competentie met vaardigheidstoetsen

B.J.J.M, Straetmans

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1993, 11, 03, 188-204

Opleiden is geen synoniem voor 'volstoppen met kennis'. Opleiden dient primair gericht te zijn op het doen verwerven van vaardigheden. Dit uitgangspunt, dat voor steeds meer opleiders een vanzelfsprekendheid is, heeft gevolgen voor de wijze waarop een opleiding wordt afgesloten. Competentie met...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS