Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 11 - 1993/2

Boven over onderwijs
Een economische visie op onderwijs en de kerntaken van de overheid

H.W.G.M. Peer

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1993, 11, 02, 66-82

In dit artikel staat een economische visie op de kerntaken van de overheid centraal. In het kader van de activiteiten van de Adviesraad voor Onderwijs werden vragen gesteld naar de determinanten voor economische ontwikkeling, de rol van onderwijs hierbij, de maatregelen die de overheid moet nemen...

Meer...   Artikel downloaden

Financiering van het hoger onderwijs: voorkeuren en vormen

D.C. Van Ingen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1993, 11, 02, 83-95

Het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven (IOO) heeft in maart van dit jaar een beleidsadvies uitgebracht over 'financieringsarrangementen in het hoger onderwijs'. Het advies is opgesteld op verzoek van de minister van Onderwijs en Wetenschappen. De vraag van de minister was om te...

Meer...   Artikel downloaden

Het beïnvloeden van de voortgang van AIO/OIO-onderzoek

J.K. Koppen, T.T.D. Peetsma

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1993, 11, 02, 96-108

Aan de Universiteit van Amsterdam is onderzoek uitgevoerd naar de voortgang van promotie-onderzoeken van assistenten in opleiding (AIO's) en onderzoekers in opleiding (0I0's) en naar de beïnvloeding van de voortgang. Uit de resultaten blijkt dat meer dan de helft van de AIO's en OIO's...

Meer...   Artikel downloaden

Visitatiecommissies beoordelen produktkwaliteit

W. Holleman

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1993, 11, 02, 109-115

Welke maatstaven worden door visitatiecommissies gehanteerd bij het beoordelen van de kwaliteit van het universitaire onderwijs? Ter beantwoording van deze vraag zijn zes visitatierapporten geanalyseerd met behulp van een bedrijfskundig model voor het beoordelen van produktkwaliteit. De ervaringen...

Meer...   Artikel downloaden

Hoger onderwijs en opleidingen tot ondernemer

LG.M. Veeken

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1993, 11, 02, 116-125

In de jaren tachtig is de belangstelling voor kleinschalig ondernemen sterk toegenomen. Er is duidelijk sprake van een herwaardering van het ondernemerschap. Aan dat ondernemerschap worden steeds hogere eisen gesteld, zeker binnen bepaalde sectoren. Het midden- en kleinbedrijf vraagt om hoger...

Meer...   Artikel downloaden

Reacties en commentaren.
Bekostiging van het hoger onderwijs: overheid of deelnemer?

F.J.H. Mertens

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1993, 11, 02, 126-136

Een reactie op 'Toegankelijkheid en betaalbaarheid van het hoger onderwijs' van Jan van Ravens (Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1993, 11, 1, 32-48).

In deze reactie wordt aangegeven dat de overheid reeds decennia lang een grote deelname aan hoger onderwijs wenselijk acht. Door het nastreven...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS