Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 11 - 1993/1

Onderzoek en beleid: tien jaar Tijdschrift voor Hoger Onderwijs

F.J.H. Mertens

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1993, 11, 01, 2-7

Op 22 december 1992 organiseerde het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs ter gelegenheid van zijn tienjarig bestaan een symposium met als titel 'Beleidsonderzoek voor onderwijsbeleid: een paradox?' De bijdragen van de sprekers zijn opgenomen in het decembernummer van het tijdschrift. De auteur, die...

Meer...   Artikel downloaden

Studievoortgangscontrole en studiefinanciering: beleidsinstrumentatie en een internationale verkenning

B.W.A. Jongbloed, J.B.B. Koelman, J.J. Vossensteyn

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1993, 11, 01, 8-20

Centraal in dit artikel staat de vraag of er in buitenlandse hoger onderwijsstelsels een koppeling bestaat tussen het recht op studiefinanciering en de mate van studievoortgang. Zes landen zijn bestudeerd, namelijk België (Vlaanderen), Denemarken, Duitsland, Engeland/Wales, de Verenigde Staten...

Meer...   Artikel downloaden

'Eigenlijk had ik gisteren al willen beginnen'.
Een prospectief onderzoek naar de relatie van uitstellen, time management en zelfconcept met studieresultaten.

R.M. Topman, W.CHR. Kleijn, H.M. Van Der Ploeg, E.A. Masset

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1993, 11, 01, 21-31

In een prospectief onderzoek is de relatie van een aantal factoren met studieresultaten bij vier studierichtingen onderzocht. Bij een studierichting met een flexibel studieprogramma is het aantal geschatte studie-uren per week relatief het laagst. Zowel het aantal studie-uren per week als time...

Meer...   Artikel downloaden

Toegankelijkheid en betaalbaarheid van het hoger onderwijs
Het franchisemodel als ideaaltypische oplossing

J. Van Ravens

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1993, 11, 01, 32-58

Indien de overheid steeds minder financiële middelen kan of wil reserveren voor het Hoger Onderwijs, zal de bijdrage van studenten of hun ouders moeten toenemen; hierdoor dreigt echter de toegankelijkheid van het stelsel af te nemen. Dit probleem lijkt even helder als onoplosbaar. Een analyse...

Meer...   Artikel downloaden

Reactie op de opmerkingen van J. den Hollander

N. Grygierczyck, B. Savenije

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1993, 11, 01, 51-52

Onze visie op de informatiesystemen en de indeling in varianten zijn gebaseerd op twee aspecten, een theoretische en een psychologische. Vanuit beide perspectieven bezien houdt de aanpak van de Hogeschool Rotterdam en Omstreken, zoals gepresenteerd in het artikel...

Meer...   Artikel downloaden

Procesgerichte instructie moet aansluiten bij leermodellen, leerstrategieën en voorkennis van studenten

F.J.R.C. Dochy, P.A. Kirschner

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1993, 11, 01, 57-62

Bespreking van 'Leerstijlen en sturen van leerpreocessen in het hoger onderwijs (1992). J. Vermunt. Proefschrift KU Tilburg, handelseditie verschenen bij Swets & Zeitlinger, Lisse.

Het begrip leerstijl hangt in de onderwijspsychologie onlosmakelijk vasl met de conceptie van bipolaire,...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS