Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Jaargang 10 - 1992/4

De relatie tussen onderzoek en beleid opgevat als een transferprobleem

P.R.J. Simons

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1992, 10, 04, 242-251

De relaties tussen verschillende typen onderzoek en beleidsvragen en -uitvoeri11g worden opgevat als een transferprobleem, zoals dat in de moderne opleidingskunde centraal staat. Transfer heeft daar betrekking op de vraag of geleerde kenniselementen en vaardigheden nuttig aangewend kunnen worden in...

Meer...   Artikel downloaden

Waarom onderwijsbeleid en onderwijsresearch strijdig kunnen zijn: voorbeelden, verklaringen en oplossingen.

W.H.F.W. Wijnen, F.J.R.C. Dochy

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1992, 10, 04, 252-265

Resultaten van onderwijsbeleid en onderwijsmanagement komen niet altijd overeen met hetgeen men op basis van resultaten van onderwijsonderzoek zou mogen verwachten. Geconstateerd kan worden dat genomen beleidsbeslissingen niet altijd ondersteund worden met onderzoeksresultaten. Ook kan worden...

Meer...   Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS